Blijven zorgen voor de

Zorg

0592 - 201 268

Blijven zorgen voor de

Zorg

Zorg Assist Management

Wij bieden de juiste ondersteuning

Zorg Assist Management versterkt organisaties in de zorg & welzijn bij aanbesteden, kwaliteitszorg, HACCP, zorgbrede governance, bedrijfsvoering (strategie & beleid) en Toezichthoudende Instanties. Waar nodig zorgen we voor passende interim- of detacheringsoplossingen. Wij zijn sparringpartner en ondersteunen gemeenten en ketenpartners bij transformatievraagstukken, innovatie, (keten)samenwerking en organisatieontwikkeling. Met ons label “Subsidie Assist” helpen wij met het aanvragen van subsidies.

Partner voor

Zorg- en

welzijnorganisaties

Partner voor

Gemeentes &

zorgverzekeraars

Informatie

Over Zorg Assist

Management

Informatie en een overzicht

Download onze gratis whitepapers voor alle informatie die u nodig heeft.

Kwaliteit in de Zorg:

Een hele zorg?

Aanbesteding in

het sociale domein.

Van ons blog – nieuws

Het laatste nieuws uit de zorgbranche, vacatures en meer!

Niet-gecontracteerde zorg verder onder druk

Niet-gecontracteerde zorg verder onder druk

De niet-gecontracteerde zorg komt steeds verder onder druk. De ministerraad heeft op voorstel van minister Helder van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van een wetsvoorstel dat als doel heeft om het contracteren van...

Publieksversie NZa jaarverslag 2023: Meer samenwerking

Publieksversie NZa jaarverslag 2023: Meer samenwerking

Alle partijen in de zorg moeten veranderen om de zorg in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden. Dat geldt ook voor de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). In 2023 pakten we deze rol op vanuit onze drie kerntaken: regulering, toezicht en advisering – en in...

Aanbesteden jeugdzorg in verdomhoekje

Aanbesteden jeugdzorg in verdomhoekje

Experts stellen dat de Tweede Kamer zich vergist door te streven naar afschaffing. Het aanbesteden van jeugdzorg ligt onder vuur. De Tweede Kamer ziet deze inkoopmethode liever vandaag dan morgen verdwijnen. Experts zijn sceptisch. Al is het omdat gemeenten helemaal...

Deel Wmo krijgt aparte financiering

Deel Wmo krijgt aparte financiering

Rijk en gemeenten gaan gezamenlijk het openeinde-deel van de regeling beëindigen. In de toekomst zal een deel van de Wmo niet langer via de algemene uitkering van het Gemeentefonds gaan, maar via een aparte financiering. Dat heeft het demissionaire kabinet afgesproken...

Wij bellen u graag terug

Wij bellen u graag terug