Blijven zorgen voor de

Zorg

0592 - 201 268

Blijven zorgen voor de

Zorg

Zorg Assist Management

Wij bieden de juiste ondersteuning

Zorg Assist Management versterkt organisaties in de zorg & welzijn bij aanbesteden, kwaliteitszorg, HACCP, zorgbrede governance, bedrijfsvoering (strategie & beleid) en Toezichthoudende Instanties. Waar nodig zorgen we voor passende interim- of detacheringsoplossingen. Wij zijn sparringpartner en ondersteunen gemeenten en ketenpartners bij transformatievraagstukken, innovatie, (keten)samenwerking en organisatieontwikkeling. Met ons label “Subsidie Assist” helpen wij met het aanvragen van subsidies.

Partner voor

Zorg- en

welzijnorganisaties

Partner voor

Gemeentes &

zorgverzekeraars

Informatie

Over Zorg Assist

Management

Informatie en een overzicht

Download onze gratis whitepapers voor alle informatie die u nodig heeft.

Kwaliteit in de Zorg:

Een hele zorg?

Aanbesteding in

het sociale domein.

Van ons blog – nieuws

Het laatste nieuws uit de zorgbranche, vacatures en meer!

Meer passende zorg door nieuwe bekostiging tijdelijk verblijf

Meer passende zorg door nieuwe bekostiging tijdelijk verblijf

Als iemand door een acute zorgvraag niet meer zelfstandig thuis kan wonen, kan een tijdelijke opname helpen. Door een tijdelijk verblijf kan een ziekenhuisopname worden voorkomen. Ook kunnen cliënten soms eerder uit het ziekenhuis worden ontslagen als zij gebruik...

Vergoedingenlijst pgb-Wlz 2024 beschikbaar

Vergoedingenlijst pgb-Wlz 2024 beschikbaar

De zorgkantoren spreken jaarlijks gezamenlijk af wat ze wel en wat ze niet vergoeden vanuit het pgb. Dit leggen ze vast in de vergoedingenlijst. De vergoedingenlijst pgb-Wlz 2024 is inmiddels beschikbaar. Een belangrijke wijziging hierin is dat een...

Volgende stap in nieuwe bekostiging wijkverpleging

Volgende stap in nieuwe bekostiging wijkverpleging

Tijdens een kick-off bijeenkomst op 25 januari kwamen een tiental aanbieders in de wijkverpleging bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) samen om de volgende stap te zetten in de nieuwe bekostiging. Samen met wijkverpleegkundigen en veldpartijen V&VN,...

Zorgaanbieders mogen niet zomaar stoppen met cruciale ggz-zorg

Zorgaanbieders mogen niet zomaar stoppen met cruciale ggz-zorg

Zorgaanbieders mogen geen afdelingen van cruciale zorg sluiten zonder dit op tijd te bespreken met verzekeraars en collega aanbieders. Zorgaanbieders en verzekeraars bespreken eerst aan bovenregionale en landelijke overlegtafels wat het effect van een voorgenomen...

Per 1 januari 2024 Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp

Per 1 januari 2024 Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp

Per 1 januari 2024 treedt de Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp in werking. Met deze wet worden de rechten van kinderen die in een instelling voor gesloten jeugdhulp verblijven duidelijk vastgelegd. Om het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen terug te...

Wij bellen u graag terug

Wij bellen u graag terug