Blijven zorgen voor de

Zorg

0592 - 201 268

Blijven zorgen voor de

Zorg

Zorg Assist Management

Wij bieden de juiste ondersteuning

Zorg Assist Management versterkt organisaties in de zorg & welzijn bij aanbesteden, kwaliteitszorg, HACCP, zorgbrede governance, bedrijfsvoering (strategie & beleid) en Toezichthoudende Instanties. Waar nodig zorgen we voor passende interim- of detacheringsoplossingen. Wij zijn sparringpartner en ondersteunen gemeenten en ketenpartners bij transformatievraagstukken, innovatie, (keten)samenwerking en organisatieontwikkeling. Met ons label “Subsidie Assist” helpen wij met het aanvragen van subsidies.

Partner voor

Zorg- en

welzijnorganisaties

Partner voor

Gemeentes &

zorgverzekeraars

Informatie

Over Zorg Assist

Management

Informatie en een overzicht

Download onze gratis whitepapers voor alle informatie die u nodig heeft.

Kwaliteit in de Zorg:

Een hele zorg?

Aanbesteding in

het sociale domein.

Van ons blog – nieuws

Het laatste nieuws uit de zorgbranche, vacatures en meer!

Bestuurders: neem verantwoordelijkheid voor informatiebeveiliging

Bestuurders: neem verantwoordelijkheid voor informatiebeveiliging

Het is cruciaal dat informatiebeveiliging (cybersecurity) op bestuursniveau komt te liggen. ‘Hierin is nog een wereld te winnen'. Dat staat in het Samenhangend Inspectiebeeld cybersecurity vitale processen 2024. In dit Inspectiebeeld beschrijven de samenwerkende...

CRvB: aanpassing verordeningen jeugdhulp noodzakelijk

CRvB: aanpassing verordeningen jeugdhulp noodzakelijk

Gemeenten moeten begrippen als ‘eigen kracht’ uitwerken in hun verordening, bepaalt de hoogste bestuursrechter.De Centrale Raad van Beroep (CRvB) oordeelt dat de gemeenten Hollands Kroon, Groningen en Vlissingen hun verordening op het gebied van de Jeugdwet moeten...

Helder (VWS): geen verbod private equity in de zorg

Helder (VWS): geen verbod private equity in de zorg

De zorgminister wil via de Wet integere bedrijfsvoering zorg- en jeugdhulpaanbieders (Wibz) bestaande regelgeving aanscherpen. Demissionair minister Conny Helder (VWS) gaat private equity in de zorg niet verbieden. Zo’n verbod kan de continuïteit en toegankelijkheid...

Niet-gecontracteerde zorg verder onder druk

Niet-gecontracteerde zorg verder onder druk

De niet-gecontracteerde zorg komt steeds verder onder druk. De ministerraad heeft op voorstel van minister Helder van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van een wetsvoorstel dat als doel heeft om het contracteren van...

Publieksversie NZa jaarverslag 2023: Meer samenwerking

Publieksversie NZa jaarverslag 2023: Meer samenwerking

Alle partijen in de zorg moeten veranderen om de zorg in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden. Dat geldt ook voor de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). In 2023 pakten we deze rol op vanuit onze drie kerntaken: regulering, toezicht en advisering – en in...

Wij bellen u graag terug

Wij bellen u graag terug