Blijven zorgen voor de

Zorg

0592 - 201 268

Blijven zorgen voor de

Zorg

Zorg Assist Management

Wij bieden de juiste ondersteuning

Zorg Assist Management versterkt organisaties in de zorg & welzijn bij aanbesteden, kwaliteitszorg, HACCP, zorgbrede governance, bedrijfsvoering (strategie & beleid) en Toezichthoudende Instanties. Waar nodig zorgen we voor passende interim- of detacheringsoplossingen. Wij zijn sparringpartner en ondersteunen gemeenten en ketenpartners bij transformatievraagstukken, innovatie, (keten)samenwerking en organisatieontwikkeling. Met ons label “Subsidie Assist” helpen wij met het aanvragen van subsidies.

Partner voor

Zorg- en

welzijnorganisaties

Partner voor

Gemeentes &

zorgverzekeraars

Informatie

Over Zorg Assist

Management

Informatie en een overzicht

Download onze gratis whitepapers voor alle informatie die u nodig heeft.

Kwaliteit in de Zorg:

Een hele zorg?

Aanbesteding in

het sociale domein.

Van ons blog – nieuws

Het laatste nieuws uit de zorgbranche, vacatures en meer!

Zomervakantie 2024

Zomervakantie 2024

Beste relaties en overige geïnteresseerden in Zorg Assist Management.Velen onder ons zijn weer druk bezig met het inpakken van hun koffers met zomerkleding en strandbenodigdheden. De zomervakantie periode is weer begonnen. Ook de collega's bij Zorg Assist Management...

Geen gesteggel over tarieven jeugdhulp?

Geen gesteggel over tarieven jeugdhulp?

Maatregel moet einde maken aan kibbelende gemeenten en jeugdhulpaanbieders. Op 1 juli is de AMvB reële prijzen Jeugdwet in werking getreden. Deze Algemene Maatregel van Bestuur moet gemeenten meer houvast bieden bij het vaststellen van ‘reële tarieven’ voor...

Herziening Wmo en jeugdwet voor aanpak fraude

Herziening Wmo en jeugdwet voor aanpak fraude

Aanbieders kunnen aangesproken worden als cliënten verkeerde informatie aan gemeenten leveren.De Wmo en Jeugdwet gaan op de schop. Het kabinet wil het dubbele opzetvereiste uit beide zorgwetten schrappen. Gemeenten krijgen meer mogelijkheden om fraude met zorggelden...

Grote stap gezet in afbouwen gesloten jeugdhulp

Grote stap gezet in afbouwen gesloten jeugdhulp

Met het rijk (ministeries van VWS, OCW en JenV) en Jeugdzorg Nederland heeft de VNG op 19 juni bestuurlijke afspraken gemaakt over de transformatie van de gesloten jeugdhulp. Hiermee zetten we een belangrijke volgende stap in de ambitie om geen kinderen meer in de...

Bestuurders: neem verantwoordelijkheid voor informatiebeveiliging

Bestuurders: neem verantwoordelijkheid voor informatiebeveiliging

Het is cruciaal dat informatiebeveiliging (cybersecurity) op bestuursniveau komt te liggen. ‘Hierin is nog een wereld te winnen'. Dat staat in het Samenhangend Inspectiebeeld cybersecurity vitale processen 2024. In dit Inspectiebeeld beschrijven de samenwerkende...

Wij bellen u graag terug

Wij bellen u graag terug