Werken conform ISO 9001:2015

De regels worden niet door ons bedacht, daarom kijken we naar landelijke en gecertificeerde eisen. Ook al zijn die hoog, wij stellen alles in het werk om daar aan te voldoen.

ISO gecertificeerd

Wij kunnen u helpen bij het ISO 9001:2015 certificering traject.

Wij begrijpen als geen ander hoe belangrijk het is om te beschikken over een goed functionerend ISO 9001:2015 gerelateerd handboek en procedures. Ook wijzelf hebben dat geregeld. De afgelopen 2,5 jaren waren wij erg snel in ontwikkeling en ervaren nu, dat de pioniersfase voorbij is. Onze basis is gelegd en dat is tevens de basis voor ons, om te werken conform de eisen en regels van ISO 9001:2015.

Hoe zit dat met u? Bent u werkzaam in de Zorg & Welzijn sector, dan zijn er de nodige verplichtingen. Ook met betrekking tot een goed functionerend en gecertificeerd ISO 9001:2015 systeem. Bent u ISO gecertificeerd, of heeft u twijfels over huidige status van uw handboek en procedures? Wij adviseren en/of helpen u graag om uw ISO gecertificeerde handboek en procedures te laten werken voor u en uw organisatie.

Wij bellen u graag terug

Wij bellen u graag terug