Kwaliteitszorg

De weg naar een gecertificeerd kwaliteitssysteem.

Kwaliteitszorg

Uw organisatie is werkzaam in de Zorg & Welzijn sector en hierbij worden er veel verwachtingen bij u neergelegd vanuit: de overheid, door uw opdrachtgevers, uw cliënten & aanverwante belangenorganisaties, alsmede uw eigen medewerkers.

Als rode draad is hierbij het begrip “de kwaliteit”, zoals kwaliteit van zorg, kwaliteit van organisatie, kwaliteit van dienstverlening. De basis hierbij is, dat u bij contractering moet beschikken over een aantoonbaar en gecertificeerd kwaliteitssysteem waarin uw processen zijn vastgelegd. In theorie klinkt dat allemaal prachtig, maar hoe laat u een dergelijk systeem integreren in uw organisatie en hoe blijft dit systeem intern leven en meedeinen op veranderingen van de regelgeving en cliëntenwensen.

De definitie van kwaliteit

“Kwaliteitszorg is het geheel aan maatregelen waarmee een organisatie aanstuurt op, verbetering van en aandacht voor, de kwaliteit van de geleverde diensten en/of producten”.

Er zijn verschillende systemen waarmee u uw organisatie kunt laten certificeren, waaronder: HKZ, ISO 9001:2015, NIAZ, ISO in de Zorg. Het is aan u, om te bepalen welk systeem het beste aansluit in uw sector en bij uw organisatie.

Met de jarenlange ervaringen van onze consultants kunnen wij u begeleiden naar een goed functionerend kwaliteitssysteem.

  • Wij kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van een kwaliteitssysteem,
  • Periodiek een interne controle uitvoeren en zorgdragen voor een continu verbeterproces,
  • Ondersteunen en laten integreren van nieuwe onderwerpen, of aanpassingen als gevolg van veranderprocessen.

Wij kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een positieve integratie van het kwaliteitssysteem binnen uw organisatie. Wij helpen u het kwaliteitssysteem ondersteunend voor uw organisatie te laten werken en niet andersom.

Gecertificeerd Kwaliteitssysteem

De KwaliteitsTip van ZAM

Een tip geven we alvast mee: Houd het simpel en overzichtelijk, want verlies niet uit het oog, dat iedereen in uw organisatie ermee moet kunnen werken, en iedereen buiten het bedrijf de vastgelegde processen van kwaliteit kunnen herkennen en accepteren.

Wij begeleiden u graag naar een goed functionerend kwaliteitssysteem.

Wij bellen u graag terug

Wij bellen u graag terug