Kwaliteitszorg

De weg naar een gecertificeerd kwaliteitssysteem.

Kwaliteitszorg

Uw organisatie is werkzaam in de Zorg & Welzijn sector en hierbij worden er veel verwachtingen bij u neergelegd vanuit: de overheid, door uw opdrachtgevers, uw cliënten & aanverwante belangenorganisaties, alsmede uw eigen medewerkers.

Als rode draad is hierbij het begrip “de kwaliteit”, zoals kwaliteit van zorg, kwaliteit van organisatie, kwaliteit van dienstverlening. De basis hierbij is, dat u bij contractering moet beschikken over een aantoonbaar en gecertificeerd kwaliteitssysteem waarin uw processen zijn vastgelegd. In theorie klinkt dat allemaal prachtig, maar hoe laat u een dergelijk systeem integreren in uw organisatie en hoe blijft dit systeem intern leven en meedeinen op veranderingen van de regelgeving en cliëntenwensen.

De definitie van kwaliteit

“Kwaliteitszorg is het geheel aan maatregelen waarmee een organisatie aanstuurt op, verbetering van en aandacht voor, de kwaliteit van de geleverde diensten en/of producten”.

Er zijn verschillende systemen waarmee u uw organisatie kunt laten certificeren, waaronder: HKZ, ISO 9001:2015, NIAZ, ISO in de Zorg. Het is aan u, om te bepalen welk systeem het beste aansluit in uw sector en bij uw organisatie.

Met de jarenlange ervaringen van onze consultants kunnen wij u begeleiden naar een goed functionerend kwaliteitssysteem.

  • Wij kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van een kwaliteitssysteem,
  • Periodiek een interne controle uitvoeren en zorgdragen voor een continu verbeterproces,
  • Ondersteunen en laten integreren van nieuwe onderwerpen, of aanpassingen als gevolg van veranderprocessen.

Wij kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een positieve integratie van het kwaliteitssysteem binnen uw organisatie. Wij helpen u het kwaliteitssysteem ondersteunend voor uw organisatie te laten werken en niet andersom.

Gecertificeerd Kwaliteitssysteem

De KwaliteitsTip van ZAM

Een tip geven we alvast mee: Houd het simpel en overzichtelijk, want verlies niet uit het oog, dat iedereen in uw organisatie ermee moet kunnen werken, en iedereen buiten het bedrijf de vastgelegde processen van kwaliteit kunnen herkennen en accepteren.

Wij begeleiden u graag naar een goed functionerend kwaliteitssysteem.

Bernadine Kralt

Bernadine Kralt is kwaliteitsadviseur. Ze helpt zorgorganisaties bij kwaliteitsvraagstukken, van het opstellen van een nieuw kwaliteitssysteem tot interne audits, het opstellen van rapportage naar aanleiding van een inspectierapport en bijstellen van het huidige kwaliteitsbeleid.

Bernadine: ‘ik pas mijn rol aan bij de behoefte van onze klanten. Bij sommige ben ik voor een paar uur per week aanwezig als intern kwaliteitsadviseur, bij anderen stel ik een nulmeting en stel verbeterpunten voor. Daarnaast verzorg ik interne audits en denk ik mee met het management rond nieuw beleid, nieuwe regelgeving en veranderende eisen bij de zorginkoop. Vanuit mijn verpleegkundige achtergrond kan ik de vertaalslag maken van de geldende kwaliteitsnormen en wet- en regelgeving naar de dagelijkse praktijk. Het resultaat vind ik belangrijk, maar de weg ernaar toe is minstens zo uitdagend. Ik zorg er graag voor dat kwaliteit wordt gezien als meerwaarde en houvast voor de uitvoering van de zorg en niet als onnodige ballast”.

Bernadine Kralt

Bernadine Kralt is kwaliteitsadviseur. Ze helpt zorgorganisaties bij kwaliteitsvraagstukken, van het opstellen van een nieuw kwaliteitssysteem tot interne audits, het opstellen van rapportage naar aanleiding van een inspectierapport en bijstellen van het huidige kwaliteitsbeleid.
Bernadine: ‘ik pas mijn rol aan bij de behoefte van onze klanten. Bij sommige ben ik voor een paar uur per week aanwezig als intern kwaliteitsadviseur, bij anderen stel ik een nulmeting en stel verbeterpunten voor. Daarnaast verzorg ik interne audits en denk ik mee met het management rond nieuw beleid, nieuwe regelgeving en veranderende eisen bij de zorginkoop. Vanuit mijn verpleegkundige achtergrond kan ik de vertaalslag maken van de geldende kwaliteitsnormen en wet- en regelgeving naar de dagelijkse praktijk. Het resultaat vind ik belangrijk, maar de weg ernaar toe is minstens zo uitdagend. Ik zorg er graag voor dat kwaliteit wordt gezien als meerwaarde en houvast voor de uitvoering van de zorg en niet als onnodige ballast”.

Hans

Hans is, naast zijn functie als algemeen directeur, werkzaam als adviseur strategie & beleid en begeleidt de collega’s op het gebied van aanbesteden, kwaliteit, subsidies, informatie beveiliging, governance code en IGJ rapportages.
Sinds 1992 als zelfstandig ondernemer, directeur en bestuurder actief binnen de zorg & welzijnssector.
Hij heeft zich gedurende deze periode ontwikkeld tot een gedreven proactief en creatieve professional met bedrijfskundige kijk op organisaties. Hans heeft sterke affiniteit met de ondersteuning en advisering aan directie & management binnen het midden- en kleinbedrijf van de zorg & welzijnssector.

Opdrachtgevers: VVT/ thuiszorg, GGZ, jeugdzorg, zorgboerderijen, klinieken en forensische zorg.

 

Monique Sixma

Als adviseur in de wereld van aanbestedingen houd ik mij bezig met het voeren van regie over het gehele proces, van de initiële voorbereiding tot aan de uiteindelijke gunning. In dat opzicht ligt mijn kracht in het aanjagen, communiceren en realiseren. Nauw samenwerken met de klant is daarbij essentieel om een helder beeld te krijgen van de aanbestedingsvraag, de te verrichten werkzaamheden en de vereiste documentatie die daaruit voortvloeien.

Door mijn vermogen om overzicht te houden en samen te werken, zorg ik ervoor dat alle relevante stukken op het juiste moment worden ingediend. Zijn er inhoudelijke (zorg)vragen waarbij ZAM-professionals kunnen ondersteunen? Dan zorg ik ervoor dat jouw vraag bij één van mijn ZAM-collega’s terecht komt. Zo borgen wij als team ZAM niet alleen een tijdige en volledige inschrijving, maar borgen wij ook de kwaliteit van de inschrijving en zijn wij in staat te voldoen aan jouw specifieke behoefte.

Monique Sixma

Als adviseur in de wereld van aanbestedingen houd ik mij bezig met het voeren van regie over het gehele proces, van de initiële voorbereiding tot aan de uiteindelijke gunning. In dat opzicht ligt mijn kracht in het aanjagen, communiceren en realiseren. Nauw samenwerken met de klant is daarbij essentieel om een helder beeld te krijgen van de aanbestedingsvraag, de te verrichten werkzaamheden en de vereiste documentatie die daaruit voortvloeien. Door mijn vermogen om overzicht te houden en samen te werken, zorg ik ervoor dat alle relevante stukken op het juiste moment worden ingediend. Zijn er inhoudelijke (zorg)vragen waarbij ZAM-professionals kunnen ondersteunen? Dan zorg ik ervoor dat jouw vraag bij één van mijn ZAM-collega’s terecht komt. Zo borgen wij als team ZAM niet alleen een tijdige en volledige inschrijving, maar borgen wij ook de kwaliteit van de inschrijving en zijn wij in staat te voldoen aan jouw specifieke behoefte.

Wij bellen u graag terug

Wij bellen u graag terug