Beleid & strategie

Wij ondersteunen u graag bij uw strategie en invulling.

Beleid & Strategie

Door alle ontwikkelingen in het sociaal domein is het van belang dat uw organisatie toekomstbestendig is.

Strategie en innovatie

Een regierol in de (keten)zorg of het sociaal domein is op vele manieren in te vullen. Wij ondersteunen u graag bij uw strategie en invulling. En als vervolg hierop bij onderwerpen die een verdere ontwikkeling en implementatie behoeven, zoals transformatie en integrale samenwerking binnen het sociaal domein, resultaatgericht werken, privacy beleid en inkoopbeleid. ZAM heeft ervaring op deze terreinen en verbindt in haar werkwijze ziel (inhoud) aan zakelijkheid (adviseren, realiseren, resultaten behalen). 

(Keten)samenwerking

Om te komen tot transformatie in het sociaal domein zijn andere vormen van werken en samenwerken nodig. Dit behoeft een andere visie op bestuurlijk, ambtelijk en uitvoerend niveau. En deze kanteling geldt ook nog eens voor alle betrokkenen: zorgorganisaties, inwoners, ketenpartners rond WMO, Jeugd en Participatie, etc. 

ZAM heeft kennis van de diverse werelden en spreekt “de taal” van diverse betrokkenen. In een onafhankelijke rol kan ZAM bijdragen in een constructieve dialoog en het vinden van een gezamenlijke koers. Met onze resultaatgerichte houding kunnen we uw transformatie versterken. Wij bieden procesbegeleiding en programmamanagement. Daarnaast kunnen wij betrokkenen trainen in een andere manier van kijken en werken.

Marleen Bruinsma

Marleen is bedrijfskundige en organisatieadviseur. Ze werkt graag op het gebied waar de zorg en overheid samenkomen en heeft zich gespecialiseerd in besturingsvraagstukken en effectief leiderschap in de strategische top van zorgorganisaties.

Marleen is sparringpartner van bestuurders en directieteams en denkt veel mee bij vragen over toekomstbestendigheid in de zorg. Daarbij vertaalt ze de missie en ambitie van een organisatie naar concrete, haalbare en betaalbare doelen en plannen. In haar aanpak houdt ze altijd rekening met de organisatiecultuur, ambities, gewenste drijfveren en de kernwaarden van de zorgorganisatie. Marleen luistert, vraagt door en biedt ook een tegengeluid of andere invalshoeken.

Marleen heeft ervaring op het gebied van:  

Begeleiding bij strategie- en besturingsvraagstukken op het gebied van toekomstbestendigheid, fusies en samenwerkingsverbanden  

Werving en selectie van directie- en managementposities in de zorg  

Plaatsing van strategische interim-managers in de zorg  

Begeleiding van directie- of managementteams bij verdere teamontwikkeling en samenwerking

Opdrachtgevers: jeugdzorg, gehandicaptenzorg, GGZ, ouderen- en thuiszorgorganisaties, forensische zorg, maatschappelijke instellingen en het gemeentelijk sociaal domein.

Hans

Hans is, naast zijn functie als algemeen directeur, werkzaam als adviseur strategie & beleid en begeleidt de collega’s op het gebied van aanbesteden, kwaliteit, subsidies, informatie beveiliging, governance code en IGJ rapportages.
Sinds 1992 als zelfstandig ondernemer, directeur en bestuurder actief binnen de zorg & welzijnssector.
Hij heeft zich gedurende deze periode ontwikkeld tot een gedreven proactief en creatieve professional met bedrijfskundige kijk op organisaties. Hans heeft sterke affiniteit met de ondersteuning en advisering aan directie & management binnen het midden- en kleinbedrijf van de zorg & welzijnssector.

Opdrachtgevers: VVT/ thuiszorg, GGZ, jeugdzorg, zorgboerderijen, klinieken en forensische zorg.

 

Hans

Hans is, naast zijn functie als algemeen directeur, werkzaam als adviseur strategie & beleid en stuurt de collega’s aan op het gebied van aanbesteden, kwaliteit, subsidies, informatie beveiliging, governance code en IGJ rapportages.
Sinds 1992 als zelfstandig ondernemer, directeur en bestuurder actief binnen de zorg & welzijnssector.
Hij heeft zich gedurende deze periode ontwikkeld tot een gedreven proactief en creatieve professional met bedrijfskundige kijk op organisaties. Hans heeft sterke affiniteit met de ondersteuning en advisering aan directie & management binnen het midden- en kleinbedrijf van de zorg & welzijnssector.

Opdrachtgevers: VVT/ thuiszorg, GGZ, jeugdzorg, zorgboerderijen, klinieken en forensische zorg.

 

Innovatief en oplossingsgericht

Wij verbinden ziel aan zakelijkheid!

Heeft u vragen over groei- of marktontwikkeling.
ZAM helpt uw strategische keuzes op een rij zetten.

Wij helpen u helpen u graag met uw besturings- en bedrijfsvoeringsvraagstukken.

Wij bellen u graag terug

Wij bellen u graag terug