Beleid & strategie

Wij ondersteunen u graag bij uw strategie en invulling.

Beleid & Strategie

Door alle ontwikkelingen in het sociaal domein is het van belang dat uw organisatie toekomstbestendig is.

Strategie en innovatie

Een regierol in de (keten)zorg of het sociaal domein is op vele manieren in te vullen. Wij ondersteunen u graag bij uw strategie en invulling. En als vervolg hierop bij onderwerpen die een verdere ontwikkeling en implementatie behoeven, zoals transformatie en integrale samenwerking binnen het sociaal domein, resultaatgericht werken, privacy beleid en inkoopbeleid. ZAM heeft ervaring op deze terreinen en verbindt in haar werkwijze ziel (inhoud) aan zakelijkheid (adviseren, realiseren, resultaten behalen). 

(Keten)samenwerking

Om te komen tot transformatie in het sociaal domein zijn andere vormen van werken en samenwerken nodig. Dit behoeft een andere visie op bestuurlijk, ambtelijk en uitvoerend niveau. En deze kanteling geldt ook nog eens voor alle betrokkenen: zorgorganisaties, inwoners, ketenpartners rond WMO, Jeugd en Participatie, etc. 

ZAM heeft kennis van de diverse werelden en spreekt “de taal” van diverse betrokkenen. In een onafhankelijke rol kan ZAM bijdragen in een constructieve dialoog en het vinden van een gezamenlijke koers. Met onze resultaatgerichte houding kunnen we uw transformatie versterken. Wij bieden procesbegeleiding en programmamanagement. Daarnaast kunnen wij betrokkenen trainen in een andere manier van kijken en werken.

Innovatief en oplossingsgericht

Wij verbinden ziel aan zakelijkheid!

Heeft u vragen over groei- of marktontwikkeling.
ZAM helpt uw strategische keuzes op een rij zetten.

Wij helpen u helpen u graag met uw besturings- en bedrijfsvoeringsvraagstukken.

Wij bellen u graag terug

Wij bellen u graag terug