Aanbesteden in Zorg & welzijn

Met onze kennis van nu, winnen wij het werk van morgen voor u!

Expert op het gebied van

Succesvol aanbesteden in Zorg en Welzijn

Heeft u weinig tijd voor aanbesteden in de zorg of u mist de inhoudelijke kennis om de aanbesteding conform alle gestelde eisen goed en op tijd tot een succesvol einde te brengen? Dan hebben wij goed nieuws voor u! Wij nemen uw zorgen uit handen en begeleiden u en uw team naar het gewenste resultaat.

Zorg Assist Management (ZAM) is expert op het gebied van het aanbesteden in zorg en welzijn, waaronder:

Wet maatschappelijke ondersteuning

(Wmo)

Begeleiding

Jeugdhulp

Wijkzorg

Wet Langdurige Zorg (WLZ)

Wij beschikken over jarenlange ervaring en zijn betrokken bij de inkooptrajecten binnen het sociaal domein in samenwerking met gemeenten.

Hulp bij aanbesteden in de zorg

Wij zijn op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen rond aanbesteden in de zorg en welzijn, wetgeving en inkoopmethoden. Wij monitoren dagelijks de aanbestedingen via meerdere aanbestedingsplatforms. Daarnaast zijn wij ook op de hoogte van aanbestedingen zonder publicatieplicht. Hierdoor voorkomen wij voor u, dat u een aanbesteding mist.

Het aanbestedingsteam van ZAM ondersteunt uw organisatie bij het aanbesteden op maat bij gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars. Onze expertise stelt ons in staat om effectieve, klantgerichte oplossingen te bieden voor uw organisatie.

Monique Sixma

Als adviseur in de wereld van aanbestedingen houd ik mij bezig met het voeren van regie over het gehele proces, van de initiële voorbereiding tot aan de uiteindelijke gunning. In dat opzicht ligt mijn kracht in het aanjagen, communiceren en realiseren. Nauw samenwerken met de klant is daarbij essentieel om een helder beeld te krijgen van de aanbestedingsvraag, de te verrichten werkzaamheden en de vereiste documentatie die daaruit voortvloeien.

Door mijn vermogen om overzicht te houden en samen te werken, zorg ik ervoor dat alle relevante stukken op het juiste moment worden ingediend. Zijn er inhoudelijke (zorg)vragen waarbij ZAM-professionals kunnen ondersteunen? Dan zorg ik ervoor dat jouw vraag bij één van mijn ZAM-collega’s terecht komt. Zo borgen wij als team ZAM niet alleen een tijdige en volledige inschrijving, maar borgen wij ook de kwaliteit van de inschrijving en zijn wij in staat te voldoen aan jouw specifieke behoefte.

Monique Sixma

Als adviseur in de wereld van aanbestedingen houd ik mij bezig met het voeren van regie over het gehele proces, van de initiële voorbereiding tot aan de uiteindelijke gunning. In dat opzicht ligt mijn kracht in het aanjagen, communiceren en realiseren. Nauw samenwerken met de klant is daarbij essentieel om een helder beeld te krijgen van de aanbestedingsvraag, de te verrichten werkzaamheden en de vereiste documentatie die daaruit voortvloeien. Door mijn vermogen om overzicht te houden en samen te werken, zorg ik ervoor dat alle relevante stukken op het juiste moment worden ingediend. Zijn er inhoudelijke (zorg)vragen waarbij ZAM-professionals kunnen ondersteunen? Dan zorg ik ervoor dat jouw vraag bij één van mijn ZAM-collega’s terecht komt. Zo borgen wij als team ZAM niet alleen een tijdige en volledige inschrijving, maar borgen wij ook de kwaliteit van de inschrijving en zijn wij in staat te voldoen aan jouw specifieke behoefte.

Hans

Hans is, naast zijn functie als algemeen directeur, werkzaam als adviseur strategie & beleid en begeleidt de collega’s op het gebied van aanbesteden, kwaliteit, subsidies, informatie beveiliging, governance code en IGJ rapportages.
Sinds 1992 als zelfstandig ondernemer, directeur en bestuurder actief binnen de zorg & welzijnssector.
Hij heeft zich gedurende deze periode ontwikkeld tot een gedreven proactief en creatieve professional met bedrijfskundige kijk op organisaties. Hans heeft sterke affiniteit met de ondersteuning en advisering aan directie & management binnen het midden- en kleinbedrijf van de zorg & welzijnssector.

Opdrachtgevers: VVT/ thuiszorg, GGZ, jeugdzorg, zorgboerderijen, klinieken en forensische zorg.

 

Bernadine Kralt

Bernadine Kralt is kwaliteitsadviseur. Ze helpt zorgorganisaties bij kwaliteitsvraagstukken, van het opstellen van een nieuw kwaliteitssysteem tot interne audits, het opstellen van rapportage naar aanleiding van een inspectierapport en bijstellen van het huidige kwaliteitsbeleid.

Bernadine: ‘ik pas mijn rol aan bij de behoefte van onze klanten. Bij sommige ben ik voor een paar uur per week aanwezig als intern kwaliteitsadviseur, bij anderen stel ik een nulmeting en stel verbeterpunten voor. Daarnaast verzorg ik interne audits en denk ik mee met het management rond nieuw beleid, nieuwe regelgeving en veranderende eisen bij de zorginkoop. Vanuit mijn verpleegkundige achtergrond kan ik de vertaalslag maken van de geldende kwaliteitsnormen en wet- en regelgeving naar de dagelijkse praktijk. Het resultaat vind ik belangrijk, maar de weg ernaar toe is minstens zo uitdagend. Ik zorg er graag voor dat kwaliteit wordt gezien als meerwaarde en houvast voor de uitvoering van de zorg en niet als onnodige ballast”.

Bernadine Kralt

Bernadine Kralt is kwaliteitsadviseur. Ze helpt zorgorganisaties bij kwaliteitsvraagstukken, van het opstellen van een nieuw kwaliteitssysteem tot interne audits, het opstellen van rapportage naar aanleiding van een inspectierapport en bijstellen van het huidige kwaliteitsbeleid.
Bernadine: ‘ik pas mijn rol aan bij de behoefte van onze klanten. Bij sommige ben ik voor een paar uur per week aanwezig als intern kwaliteitsadviseur, bij anderen stel ik een nulmeting en stel verbeterpunten voor. Daarnaast verzorg ik interne audits en denk ik mee met het management rond nieuw beleid, nieuwe regelgeving en veranderende eisen bij de zorginkoop. Vanuit mijn verpleegkundige achtergrond kan ik de vertaalslag maken van de geldende kwaliteitsnormen en wet- en regelgeving naar de dagelijkse praktijk. Het resultaat vind ik belangrijk, maar de weg ernaar toe is minstens zo uitdagend. Ik zorg er graag voor dat kwaliteit wordt gezien als meerwaarde en houvast voor de uitvoering van de zorg en niet als onnodige ballast”.

Kiezen voor de juiste partner

Waarom Zorg Assist Management (ZAM)?

Ons bedrijf is jong, maar de ervaringen van onze partners en medewerkers gaan terug tot in de jaren ’90. Samen staan wij inmiddels garant voor ruim 1.000 geslaagde aanbestedingen bij gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren. Naast aanbesteden ondersteunen we u graag bij uw strategie en beleidsinvulling en begeleiden we u naar een goed functionerend kwaliteitssysteem.

Wij bellen u graag terug

Wij bellen u graag terug