Zorgnieuws

Meer passende zorg door nieuwe bekostiging tijdelijk verblijf

Meer passende zorg door nieuwe bekostiging tijdelijk verblijf

Als iemand door een acute zorgvraag niet meer zelfstandig thuis kan wonen, kan een tijdelijke opname helpen. Door een tijdelijk verblijf kan een ziekenhuisopname worden voorkomen. Ook kunnen cliënten soms eerder uit het ziekenhuis worden ontslagen als zij gebruik kunnen...

Vergoedingenlijst pgb-Wlz 2024 beschikbaar

Vergoedingenlijst pgb-Wlz 2024 beschikbaar

De zorgkantoren spreken jaarlijks gezamenlijk af wat ze wel en wat ze niet vergoeden vanuit het pgb. Dit leggen ze vast in de vergoedingenlijst. De vergoedingenlijst pgb-Wlz 2024 is inmiddels beschikbaar. Een belangrijke wijziging hierin is dat een vergoeding...

Volgende stap in nieuwe bekostiging wijkverpleging

Volgende stap in nieuwe bekostiging wijkverpleging

Tijdens een kick-off bijeenkomst op 25 januari kwamen een tiental aanbieders in de wijkverpleging bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) samen om de volgende stap te zetten in de nieuwe bekostiging. Samen met wijkverpleegkundigen en veldpartijen V&VN, ZorgthuisNL,...

Zorgaanbieders mogen niet zomaar stoppen met cruciale ggz-zorg

Zorgaanbieders mogen niet zomaar stoppen met cruciale ggz-zorg

Zorgaanbieders mogen geen afdelingen van cruciale zorg sluiten zonder dit op tijd te bespreken met verzekeraars en collega aanbieders. Zorgaanbieders en verzekeraars bespreken eerst aan bovenregionale en landelijke overlegtafels wat het effect van een voorgenomen besluit...

Per 1 januari 2024 Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp

Per 1 januari 2024 Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp

Per 1 januari 2024 treedt de Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp in werking. Met deze wet worden de rechten van kinderen die in een instelling voor gesloten jeugdhulp verblijven duidelijk vastgelegd. Om het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen terug te dringen,...

Wet zorg en dwang: nieuwe afspraken, maar ook ruis op de lijn

Wet zorg en dwang: nieuwe afspraken, maar ook ruis op de lijn

De Wet zorg en dwang wordt op veel plekken niet goed uitgevoerd. Om deze reden is een nieuw wetsvoorstel in de maak. Zolang die er niet is, moet een 'bestuurlijk akkoord' voor 2024 de rechten van mensen met dementie en mensen met een verstandelijke beperking bij...

Vacature adviseur aanbestedingen (parttime)

Vacature adviseur aanbestedingen (parttime)

GEZOCHT EN GEVONDEN! Zorg Assist Management (ZAM) ‘ontzorgt’ de zorg en welzijnssector op het gebied van kwaliteitszorg, aanbestedingen, bedrijfsvoering en interim-management. Daarnaast is ZAM de sparringpartner bij vraagstukken over toekomstgerichte strategie, HR,...

Zorgbranche stelt maatregel om zzp’ers te beperken uit

Zorgbranche stelt maatregel om zzp’ers te beperken uit

De invoering van strengere eisen om schijnzelfstandigheid van zzp’ers in de zorg tegen te gaan, is een half jaar uitgesteld. Dit Fiscaal Kader in de zorg waarover de zorgbranche met de ministeries van VWS, Financiën en Sociale Zaken al maanden onderhandelt, zou 1 januari...

ZAM stopt met haar Facebookpagina

ZAM stopt met haar Facebookpagina

Sinds de aanvang van Zorg Assist Management werken wij aan onze profilering met onze website, LinkedIn en Facebook. Onlangs hebben wij onze website laten vernieuwen door 050 Marketing en hebben wij de koppelingen met LinkedIn en Facebook aangepast. Gedurende deze transitie...

Publiekscampagne over toestemming voor delen medische gegevens

Publiekscampagne over toestemming voor delen medische gegevens

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) start een publiekscampagne over het belang van het geven van toestemming voor het delen van medische gegevens. Zorgverleners mogen medische gegevens niet zonder toestemming van de patiënt met andere zorgverleners...

De rol van een vertrouwenspersoon bij ongewenst gedrag

De rol van een vertrouwenspersoon bij ongewenst gedrag

Na een werkdag ga jij om 16:30 uur naar huis. Een grappende collega roept: “Zo lekker een vrije middag genomen?” Je wordt door twee medewerkers regelmatig in de maling genomen omdat je minder assertief bent. Je lacht ongemakkelijk met ze mee en je voelt je niet veilig...

Wij bellen u graag terug

Wij bellen u graag terug