Zorgnieuws

Bestuurders: neem verantwoordelijkheid voor informatiebeveiliging

Bestuurders: neem verantwoordelijkheid voor informatiebeveiliging

Het is cruciaal dat informatiebeveiliging (cybersecurity) op bestuursniveau komt te liggen. ‘Hierin is nog een wereld te winnen'. Dat staat in het Samenhangend Inspectiebeeld cybersecurity vitale processen 2024. In dit Inspectiebeeld beschrijven de samenwerkende...

CRvB: aanpassing verordeningen jeugdhulp noodzakelijk

CRvB: aanpassing verordeningen jeugdhulp noodzakelijk

Gemeenten moeten begrippen als ‘eigen kracht’ uitwerken in hun verordening, bepaalt de hoogste bestuursrechter.De Centrale Raad van Beroep (CRvB) oordeelt dat de gemeenten Hollands Kroon, Groningen en Vlissingen hun verordening op het gebied van de Jeugdwet moeten...

Helder (VWS): geen verbod private equity in de zorg

Helder (VWS): geen verbod private equity in de zorg

De zorgminister wil via de Wet integere bedrijfsvoering zorg- en jeugdhulpaanbieders (Wibz) bestaande regelgeving aanscherpen. Demissionair minister Conny Helder (VWS) gaat private equity in de zorg niet verbieden. Zo’n verbod kan de continuïteit en toegankelijkheid in...

Niet-gecontracteerde zorg verder onder druk

Niet-gecontracteerde zorg verder onder druk

De niet-gecontracteerde zorg komt steeds verder onder druk. De ministerraad heeft op voorstel van minister Helder van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van een wetsvoorstel dat als doel heeft om het contracteren van zorg...

Publieksversie NZa jaarverslag 2023: Meer samenwerking

Publieksversie NZa jaarverslag 2023: Meer samenwerking

Alle partijen in de zorg moeten veranderen om de zorg in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden. Dat geldt ook voor de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). In 2023 pakten we deze rol op vanuit onze drie kerntaken: regulering, toezicht en advisering – en in nauwe...

Aanbesteden jeugdzorg in verdomhoekje

Aanbesteden jeugdzorg in verdomhoekje

Experts stellen dat de Tweede Kamer zich vergist door te streven naar afschaffing. Het aanbesteden van jeugdzorg ligt onder vuur. De Tweede Kamer ziet deze inkoopmethode liever vandaag dan morgen verdwijnen. Experts zijn sceptisch. Al is het omdat gemeenten helemaal niet...

Deel Wmo krijgt aparte financiering

Deel Wmo krijgt aparte financiering

Rijk en gemeenten gaan gezamenlijk het openeinde-deel van de regeling beëindigen. In de toekomst zal een deel van de Wmo niet langer via de algemene uitkering van het Gemeentefonds gaan, maar via een aparte financiering. Dat heeft het demissionaire kabinet afgesproken met de...

REMINDER: welke keuzes maakt toezichthouder IGJ in 2024?

REMINDER: welke keuzes maakt toezichthouder IGJ in 2024?

Wanneer je op de pagina “actueel” van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd kijkt, dan zie je wekelijks nogal ingrijpende teksten voorbijkomen met betrekking tot zorgorganisaties, die bezocht zijn: Last onder dwangsom Verscherpt toezicht Aanwijzing wegens tekortkomingen...

RvS schiet gaten in vernieuwd wetsvoorstel ongecontracteerde zorg

RvS schiet gaten in vernieuwd wetsvoorstel ongecontracteerde zorg

VWS heeft een vernieuwd wetsvoorstel ingediend om artikel 13 van de Zorgverzekeringswet te wijzigen en de zorgcontractering te bevorderen. Volgens de Raad van State is het wetsvoorstel bijna hetzelfde als het voorstel dat in 2020 is ingetrokken. De Raad betwijfelt sterk of...

Budget voor langdurige zorg in 2024 voorlopig voldoende

Budget voor langdurige zorg in 2024 voorlopig voldoende

Voor het komende jaar verwacht de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dat het budget voor de langdurige zorg in 2024 voldoende is om alle noodzakelijke zorg te vergoeden. De NZa verwacht een ruimte in het kader tussen de € 1 miljoen en € 322 miljoen. Hoewel ze nu...

Wij bellen u graag terug

Wij bellen u graag terug