Zorgnieuws

Kabinet zet in op toegankelijkheid en betaalbaarheid zorg in 2024

Kabinet zet in op toegankelijkheid en betaalbaarheid zorg in 2024

Gezondheid is belangrijk voor de kwaliteit van leven van individuele Nederlanders en voor het functioneren van onze maatschappij als geheel. Wanneer dat nodig is, moet iedereen kunnen rekenen op toegankelijke en betaalbare zorg en ondersteuning. Niet alleen nu, maar ook in...

Indexering kosten Jeugdwet en Wmo 2024

Indexering kosten Jeugdwet en Wmo 2024

vrijdag 8 september 2023 (Update 14 september 2023 met nieuwe berekening) De VNG adviseert gemeenten ook in de periode 2023-2024 voor de indexering van Wmo- en Jeugdwettarieven het OVA-percentage toe te passen. Prijsindexcijfers materiële kosten 2024 (voorlopig) Jaar:...

Financiële situatie ouderenzorg onhoudbaar

Financiële situatie ouderenzorg onhoudbaar

Instellingen in de ouderenzorg staan onder zware financiële druk. Na analyse van jaarverslagen van bijna 800 zorgorganisaties door accountantskantoor BDO blijkt dat hun financiële situatie onhoudbaar wordt. Als de huidige trend zich voortzet, zijn faillissementen niet uit...

Zilveren Kruis: over hun nieuwe meerjarige inkoopbeleid 2024 ->

Zilveren Kruis: over hun nieuwe meerjarige inkoopbeleid 2024 ->

Het moet anders: tijd voor echte keuzes In 2023 eindigt ons huidige inkoopbeleid Wlz. We werken daarom hard aan ons nieuwe meerjarige inkoopbeleid voor 2024 en verder. Dat doen we niet alleen, maar samen met u als (vertegenwoordiger van onze) klant, branche, ketenpartij en...

Oproep IGJ aan zorg en jeugdhulp: let op valse diploma’s en VOG’s

Oproep IGJ aan zorg en jeugdhulp: let op valse diploma’s en VOG’s

Afgelopen jaar kreeg de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 95 meldingen over zorgverleners met een vals diploma of vals certificaat. Plus 11 meldingen over zorgverleners met een valse Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Dat is ruim een verdubbeling vergeleken met...

Adviseur aanbestedingen (parttime)

Adviseur aanbestedingen (parttime)

Zorg Assist Management (ZAM) ‘ontzorgt’ de zorg en welzijnssector op het gebied van kwaliteitszorg, aanbestedingen, bedrijfsvoering en interim-management. Daarnaast is ZAM de sparringpartner bij vraagstukken rond toekomstgerichte strategie, HR, besturing en...

Kwaliteitsadviseur zorgsector (Parttime)

Kwaliteitsadviseur zorgsector (Parttime)

GEZOCHT, GEVONDEN EN AANGENOMEN.     Zorg Assist Management (ZAM) ‘ontzorgt’ de zorg en welzijn op het gebied van kwaliteitszorg, aanbestedingen, bedrijfsvoering en interim-management. Daarnaast is ZAM de sparringpartner bij vraagstukken rond toekomstgerichte...

Compensatie energiekosten voor zorgaanbieders Wlz

Compensatie energiekosten voor zorgaanbieders Wlz

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een Beleidsregel compensatie hogere energiekosten 2022 Wlz – BR/REG-22164 opgesteld waarmee zorgaanbieders in de langdurige zorg worden gecompenseerd voor de bovenmatig gestegen energieprijzen in 2022. Dit deed de NZa op verzoek...

Thuiszorg, jeugd en geboortezorg hoog op de agenda bij de IGJ

Thuiszorg, jeugd en geboortezorg hoog op de agenda bij de IGJ

De kwaliteit van persoonsgerichte zorg is het eerste thema in het Werkplan 2023 van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Daarmee richt de inspectie zich onder meer op de samenwerking in de geboortezorg, de zorg voor ouderen in de thuissituatie en de hervormingen in...

In 2024 meerjarige contracten voor Wlz-aanbieders

In 2024 meerjarige contracten voor Wlz-aanbieders

Voor 2024 komen er meerjarige contracten voor aanbieders van langdurige zorg. Dit moet het zorgaanbieders onder meer mogelijk maken meer personeel in vaste dienst te nemen in plaats van dure tijdelijke contracten aan te bieden, schrijft minister Conny Helder in een update...

Trends voor Raden van Toezicht

Trends voor Raden van Toezicht

Van ambassadeur naar hoeder van de dialoog Regionale netwerksamenwerking en HR-beleid spelen een steeds grotere rol op de agenda van de raden van toezicht (RvT's). Dat blijkt uit onderzoek van de toezichthouder verenigingen NVTZ en VTW. Met de thema’s diversiteit in de...

Wij bellen u graag terug

Wij bellen u graag terug