Diensten

Onze diensten

Hoe kunnen we u helpen?

Aanbestedingen

Heeft u weinig tijd voor aanbesteden in de zorg, of u mist de inhoudelijke kennis om de aanbesteding conform alle gestelde eisen goed en op tijd tot een succesvol einde te brengen? Dan hebben wij goed nieuws voor u! Wij nemen u de zorgen uit handen en begeleiden u en uw team naar het gewenste resultaat.

Beleid & strategie

Een regierol in de (keten)zorg of het sociaal domein is op vele manieren in te vullen. Wij ondersteunen u graag bij uw strategie en invulling. En als vervolg hierop bij onderwerpen die een verdere ontwikkeling en implementatie behoeven, zoals transformatie en integrale samenwerking binnen het sociaal domein.

Extern vertrouwenspersoon

Conflicten zijn van alle dag. Dat komt voor binnen alle sectoren en alle geledingen. Binnen uw bedrijf met een conflict geconfronteerd worden is nooit leuk: niet voor u en niet voor de betreffende medewerker(s). Soms is het moeilijk om een conflict intern op te lossen.

Governance code

De Governance Code dient te worden opgevat als een samenbundeling van breed gedragen, algemene opvattingen in de zorg over goed bestuur, toezicht en verantwoording. Deze code is niet vrijblijvend.

HACCP voedselveiligheid

Naast de kwaliteit in de zorg op basis van ISO 9001-2015 kan Zorg Assist Management ook uw partner zijn met betrekking tot het maken en controleren van uw HACCP-plan om te helpen bij de voedselveiligheid en bijbehorende audits.

Kwaliteitszorg

Uw organisatie is werkzaam in de Zorg & Welzijn sector en hierbij worden er veel verwachtingen bij u neergelegd vanuit: de overheid, door uw opdrachtgevers, uw cliënten & aanverwante belangenorganisaties, alsmede uw eigen medewerkers.

Subsidies in de zorg

Met Subsidie Assist verzorgen wij vrijblijvend uw subsidieaanvraag voor personeel en opleidingen. Komt u niet in aanmerking voor een hieraan gerelateerde subsidie? Dan zijn er voor u geen kosten!

NEN 7510 

In zorginstellingen is het van belang om goed om te gaan met de gegevens van cliënten of patiënten. Of u nu cliëntgegevens uitwisselt met gemeenten, zorgverzekeraars of artsen, of eenvoudige e-mails verzendt, de veiligheid van deze informatie is van cruciaal belang

HRM

Zoekt u kandidaten voor openstaande zorgvacatures? Neemt de werving en selectie als werkgever veel tijd en energie in beslag? Zorg Assist Management is de sparringpartner in het begeleiden bij HRM vraagstukken en het versterken van strategisch leiderschap in uw zorgorganisatie. 

Wij bellen u graag terug

Wij bellen u graag terug