Externe vertrouwenspersoon

Voorkomt “gedoe” op uw werkvloer

Externe vertrouwenspersoon

De cijfers liegen er niet om; 1 op de 5 werknemers kreeg de laatste jaren te maken met ongewenst gedrag op de werkvloer. [1] Dit kan intimidatie of bedreiging door cliënten zijn, maar ook pesten of ongewenste seksuele aandacht door collega’s. Veiligheid op de werkvloer wordt steeds belangrijker. De Arbowet verplicht u dan ook om een veilige werkomgeving voor uw werknemers te creëren. En een vertrouwenspersoon speelt hier een grote rol in. U kunt zelf iemand aanstellen in uw zorgorganisatie of gebruik maken van een externe vertrouwenspersoon in de zorg.

Wat doet een externe vertrouwenspersoon?

Volgens de Arbowet is ieder bedrijf of zorginstelling verplicht om hun werknemers te beschermen tegen ongewenst gedrag. Het aanstellen van een externe vertrouwenspersoon helpt bij het creëren van een veilige werkomgeving.

Een externe vertrouwenspersoon in de zorg is onafhankelijk, kijkt objectief tegen problemen aan en helpt bij het oplossen van conflicten. Medewerkers van uw organisatie kunnen bij de externe vertrouwenspersoon terecht met klachten over ongewenst gedrag op de werkvloer. Denk hierbij aan pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie, machtsmisbruik, fraude of diefstal.

De externe vertrouwenspersoon vangt de medewerker op en vervolgens gaan jullie samen op zoek naar oplossingen. Daarnaast worden klachten geregistreerd, verwerkt en geanalyseerd voor het management.

 

Aandachtsgebieden waarbij een externe vertrouwenspersoon zorg kan ondersteunen:

  • Pesten
  • Discriminatie
  • Seksuele intimidatie
  • Agressie en geweld
  • Werkdruk

Taken externe vertrouwenspersoon:

  1. Klachtafhandeling
  2. Voorlichting & preventie
  3. Signaleren en adviseren van het management
  4. De toegewezen externe vertrouwenspersoon levert aanvullend halfjaarlijkse rapportages en een jaarrapportage.

Voordelen van een externe vertrouwenspersoon van ZAM

Het is (nog) niet wettelijk verplicht om een externe vertrouwenspersoon te verbinden aan uw organisatie. Toch is het raadzaam dat wel te doen.

Goed werkgeverschap

Bedrijven en zorginstellingen zijn verplicht om een beleid voor het beschermen van de arbeidsomstandigheden op te stellen en uit te voeren. Door een externe vertrouwenspersoon aan te stellen en daarnaast een meld- en klachtenregeling, gedragscode, registratie van incidenten en opvang na incidenten te regelen, kan een werkgever zich beroepen op goed werkgeverschap.

Ervaren externe vertrouwenspersonen

Zorg Assist Management beschikt over onafhankelijke externe vertrouwenspersonen die zijn aangesloten bij de brancheorganisatie LVVV. Onze externe vertrouwenspersonen zijn goed opgeleid en hebben ervaring in de zorg. Bovendien werken ze volledig onafhankelijk en kunnen medewerkers altijd vertrouwelijk hun verhaal kwijt. 

Geen tijd en kosten om intern een medewerker op te leiden

Een groot voordeel van een externe vertrouwenspersoon zorg is dat u geen interne medewerker hoeft aan te stellen en op te leiden. De externe vertrouwenspersoon werkt enkel wanneer dit nodig is. Op deze manier kunt u kosten en tijd besparen.

Transparant in kosten: vraag een gratis offerte aan

Zorg Assist Management biedt u een abonnement aan waarbij uw personeel altijd toegang heeft tot een onafhankelijke externe vertrouwenspersoon. Hiervoor hanteren wij een vaste abonnementsprijs per maand en een eenmalige administratie-fee. Mocht er zich een incident voordoen in uw organisatie? Pas bij daadwerkelijke inzet van de externe vertrouwenspersoon betaalt u een uurtarief. Daarnaast ontvangt u een vastlegging van de activiteiten voor uw jaarverslag.

Wilt u meer weten? Of bent u benieuwd naar de kosten? Laat dan uw gegevens achter en dan nemen we contact met u op!

Brenda Raatjes

Sinds mei 2023 is Brenda Raatjes de externe vertrouwenspersoon vanuit ZAM. Daarnaast heeft ze een functie als studentcoach en docent bij de Hanzehogeschool Groningen en is ze supervisor en coach in opleiding. De eigenschappen betrokken, betrouwbaar, behulpzaam, empathisch, luisteren, zorgzaam en zorgvuldig passen bij haar.

Brenda haar ervaring strekt over verschillende gebieden, waaronder studentbegeleiding, individueel leiderschap, presenteervaardigheden, conflicthantering, organiseren en plannen en supervisie en coaching. Bovendien is Brenda aangesloten bij de Landelijk Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC).

Wanneer jij ongewenst gedrag ervaart op de werkvloer, kun je Brenda bellen. Ze luistert naar je verhaal, zonder oordeel, en ze kijkt naar wat je nodig hebt.

Wij bellen u graag terug

Wij bellen u graag terug