HACCP voedselveiligheid

Hazard Analysis and Critical Control Points.

General Food Law

HACCP: Hygiëne & voedselveiligheid

Naast de kwaliteit in de zorg op basis van ISO 9001-2015 kan Zorg Assist Management ook uw partner zijn met betrekking tot het maken en controleren van uw HACCP-plan om te helpen bij de voedselveiligheid en bijbehorende audits.

HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points. De regels hiervoor zijn voor alle Europese landen gelijk en vastgelegd in de Algemene Levensmiddelen Verordening (General Food Law). Bij het verwerken van voedingsmiddelen kunnen er zaken misgaan, wat de veiligheid van ons eten in gevaar brengt.

Ook zorginstellingen die voedsel produceren en/of verwerken moeten mogelijke risico’s beschrijven in een voedselveiligheidsplan. Dit is een HACCP-plan. Alle voedselverwerkers zijn verplicht een HACCP-plan op te stellen. Controle op het correct naleven op de HACCP wordt in Nederland uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA).

HACCP in Zorg en Welzijn

Voor Zorg en Welzijn bestaan er 3 varianten op de HACCP richtlijnen:

  • Hygiënecode voor kleine instellingen in kinderopvang, welzijn, maatschappelijke dienstverlening en jeugdzorg.
  • Hygiënecode voor voedingsverzorging in woonvormen.
  • Hygiënecode voor de voedingsverzorging in zorginstellingen en defensie

Digitale Assistent

De Digitale Assistent, is een app die u download uit de AppStore of de PlayStore. Klik op de button (externe link) voor meer informatie bij onze partner HACCP Live.

ISO 9001-2015

ZAM en HACCP-plan

In overleg kunnen wij, samen met u, nagaan welke richtlijn geschikt is voor uw instelling en waar u en uw HACCP-plan aan moeten voldoen. Daarnaast kunnen wij jaarlijks een interne voedselveiligheid audit verzorgen, om na te gaan of u nog voldoet aan alle eisen. Wij begeleiden u graag naar een correct HACCP-plan.

Bernadine Kralt

Bernadine Kralt is kwaliteitsadviseur. Ze helpt zorgorganisaties bij kwaliteitsvraagstukken, van het opstellen van een nieuw kwaliteitssysteem tot interne audits, het opstellen van rapportage naar aanleiding van een inspectierapport en bijstellen van het huidige kwaliteitsbeleid.

Bernadine: ‘ik pas mijn rol aan bij de behoefte van onze klanten. Bij sommige ben ik voor een paar uur per week aanwezig als intern kwaliteitsadviseur, bij anderen stel ik een nulmeting en stel verbeterpunten voor. Daarnaast verzorg ik interne audits en denk ik mee met het management rond nieuw beleid, nieuwe regelgeving en veranderende eisen bij de zorginkoop. Vanuit mijn verpleegkundige achtergrond kan ik de vertaalslag maken van de geldende kwaliteitsnormen en wet- en regelgeving naar de dagelijkse praktijk. Het resultaat vind ik belangrijk, maar de weg ernaar toe is minstens zo uitdagend. Ik zorg er graag voor dat kwaliteit wordt gezien als meerwaarde en houvast voor de uitvoering van de zorg en niet als onnodige ballast”.

Bernadine Kralt

Bernadine Kralt is kwaliteitsadviseur. Ze helpt zorgorganisaties bij kwaliteitsvraagstukken, van het opstellen van een nieuw kwaliteitssysteem tot interne audits, het opstellen van rapportage naar aanleiding van een inspectierapport en bijstellen van het huidige kwaliteitsbeleid.
Bernadine: ‘ik pas mijn rol aan bij de behoefte van onze klanten. Bij sommige ben ik voor een paar uur per week aanwezig als intern kwaliteitsadviseur, bij anderen stel ik een nulmeting en stel verbeterpunten voor. Daarnaast verzorg ik interne audits en denk ik mee met het management rond nieuw beleid, nieuwe regelgeving en veranderende eisen bij de zorginkoop. Vanuit mijn verpleegkundige achtergrond kan ik de vertaalslag maken van de geldende kwaliteitsnormen en wet- en regelgeving naar de dagelijkse praktijk. Het resultaat vind ik belangrijk, maar de weg ernaar toe is minstens zo uitdagend. Ik zorg er graag voor dat kwaliteit wordt gezien als meerwaarde en houvast voor de uitvoering van de zorg en niet als onnodige ballast”.

Hans

Hans is, naast zijn functie als algemeen directeur, werkzaam als adviseur strategie & beleid en begeleidt de collega’s op het gebied van aanbesteden, kwaliteit, subsidies, informatie beveiliging, governance code en IGJ rapportages.
Sinds 1992 als zelfstandig ondernemer, directeur en bestuurder actief binnen de zorg & welzijnssector.
Hij heeft zich gedurende deze periode ontwikkeld tot een gedreven proactief en creatieve professional met bedrijfskundige kijk op organisaties. Hans heeft sterke affiniteit met de ondersteuning en advisering aan directie & management binnen het midden- en kleinbedrijf van de zorg & welzijnssector.

Opdrachtgevers: VVT/ thuiszorg, GGZ, jeugdzorg, zorgboerderijen, klinieken en forensische zorg.

 

Wij bellen u graag terug

Wij bellen u graag terug