Over Ons

ZAM is gesprekspartner voor gemeenten, zorgkantoren en/of zorgverzekeraars. Wij bieden gedrevenheid en een helpende hand.

Over Zorg Assist Management

Zorg Assist Management (ZAM) versterkt zorgorganisaties op het terrein van aanbesteden, kwaliteitszorg, HACCP, zorgbrede governance code, beleid & strategie, detacheren en subsidiemogelijkheden.

Wij bieden gedrevenheid en een helpende hand. Zorg Assist Management is eind 2016 gestart door Marleen Bruinsma en Hans B. Ottens.

Missie

De gedachte achter ZAM is door ondersteunend, adviserend en uitvoerend een positieve bijdrage te leveren aan bestuurders, directieleden en management in de zorg & welzijnssector en het sociaal domein, om hun betreffende organisatie te versterken.

Wij ondersteunen op de volgende terreinen:

 • Zorginkoop / Aanbesteden,
 • Kwaliteitssystemen (o.a. ISO 9001:2015, ISO in de zorg, HKZ, HKZ kleine organisaties, NEN 7510, HACCP),
 • Beleid & strategie,
 • Externe vertrouwenspersoon,
 • Informatie beveiliging,
 • Zorgbrede Governance Code,
 • (Interim) management, detachering, werving & selectie,
 • Subsidiemogelijkheden.

Visie

Wij geloven in kwalitatief goede, schaalbare en flexibele zorg op maat. Daarvoor is het van belang dat organisaties in staat zijn om te focussen op de zorg voor hun klant. Aanbesteden, kwaliteitszorg en de Zorgbrede Governance Code zijn randvoorwaarden voor het (mogen) leveren van deze zorg. Ons vaste ZAM team biedt hiervoor deskundige ondersteuning, zodat een zorgorganisaties haar zorg kan leveren.

Op het gebied van innovatie en transformatie binnen het sociaal domein helpen wij gemeenten en zorginstellingen graag bij nieuwe vormen van (samen)werken.

Passie

Wij ondersteunen zorgorganisaties bij het realiseren van een kwalitatief goede bedrijfsvoering. Hierbij wordt schaalbaarheid, flexibiliteit en zorg op maat niet uit het oog verloren. Het ZAM team zet zich in om de werelden en belangen van zorgorganisatie, zorgverzekeraar, zorgkantoor en gemeente goed te verbinden. Zo ontstaat er een goed samenspel in het leveren van kwalitatief goede en betaalbare zorg.

Werkwijze

Afhankelijk van uw vraag, zullen wij de beste deskundige of het beste projectteam inzetten. U ontvangt van ons een advies rond aanpak en ondersteuning, inclusief een offerte. Het ZAM team werkt op basis van een uurtarief, of projectprijs. Neem contact op via telefoon of het contactformulier

Sinds begin 2020 is het niet altijd vanzelfsprekend, dat er actief bij klanten op locatie wordt gewerkt. Vandaar dat wij bij ZAM het zogenaamde “hybride” werken hebben ingevoerd. Daar waar wenselijk zijn wij aanwezig, daar waar onze klanten het waarderen werken wij vanuit onze eigen locatie.

Doelgroepen

 • Thuiszorgorganisaties
 • Ziekenhuizen
 • Verpleeg- en verzorgingshuizen
 • Jeugdzorg
 • Dagopvang
 • GGZ
 • Gehandicaptenzorg
 • Beschermd wonen
 • Klinieken
 • Gemeenten

Hans

Hans is, naast zijn functie als algemeen directeur, werkzaam als adviseur strategie & beleid en begeleidt de collega’s op het gebied van aanbesteden, kwaliteit, subsidies, informatie beveiliging, governance code en IGJ rapportages.
Sinds 1992 als zelfstandig ondernemer, directeur en bestuurder actief binnen de zorg & welzijnssector.
Hij heeft zich gedurende deze periode ontwikkeld tot een gedreven proactief en creatieve professional met bedrijfskundige kijk op organisaties. Hans heeft sterke affiniteit met de ondersteuning en advisering aan directie & management binnen het midden- en kleinbedrijf van de zorg & welzijnssector.

Opdrachtgevers: VVT/ thuiszorg, GGZ, jeugdzorg, zorgboerderijen, klinieken en forensische zorg.

 

Bernadine Kralt

Bernadine Kralt is kwaliteitsadviseur. Ze helpt zorgorganisaties bij kwaliteitsvraagstukken, van het opstellen van een nieuw kwaliteitssysteem tot interne audits, het opstellen van rapportage naar aanleiding van een inspectierapport en bijstellen van het huidige kwaliteitsbeleid.

Bernadine: ‘ik pas mijn rol aan bij de behoefte van onze klanten. Bij sommige ben ik voor een paar uur per week aanwezig als intern kwaliteitsadviseur, bij anderen stel ik een nulmeting en stel verbeterpunten voor. Daarnaast verzorg ik interne audits en denk ik mee met het management rond nieuw beleid, nieuwe regelgeving en veranderende eisen bij de zorginkoop. Vanuit mijn verpleegkundige achtergrond kan ik de vertaalslag maken van de geldende kwaliteitsnormen en wet- en regelgeving naar de dagelijkse praktijk. Het resultaat vind ik belangrijk, maar de weg ernaar toe is minstens zo uitdagend. Ik zorg er graag voor dat kwaliteit wordt gezien als meerwaarde en houvast voor de uitvoering van de zorg en niet als onnodige ballast”.

Bernadine Kralt

Bernadine Kralt is kwaliteitsadviseur. Ze helpt zorgorganisaties bij kwaliteitsvraagstukken, van het opstellen van een nieuw kwaliteitssysteem tot interne audits, het opstellen van rapportage naar aanleiding van een inspectierapport en bijstellen van het huidige kwaliteitsbeleid.
Bernadine: ‘ik pas mijn rol aan bij de behoefte van onze klanten. Bij sommige ben ik voor een paar uur per week aanwezig als intern kwaliteitsadviseur, bij anderen stel ik een nulmeting en stel verbeterpunten voor. Daarnaast verzorg ik interne audits en denk ik mee met het management rond nieuw beleid, nieuwe regelgeving en veranderende eisen bij de zorginkoop. Vanuit mijn verpleegkundige achtergrond kan ik de vertaalslag maken van de geldende kwaliteitsnormen en wet- en regelgeving naar de dagelijkse praktijk. Het resultaat vind ik belangrijk, maar de weg ernaar toe is minstens zo uitdagend. Ik zorg er graag voor dat kwaliteit wordt gezien als meerwaarde en houvast voor de uitvoering van de zorg en niet als onnodige ballast”.

Brenda Raatjes

Sinds mei 2023 is Brenda Raatjes de externe vertrouwenspersoon vanuit ZAM. Daarnaast heeft ze een functie als studentcoach en docent bij de Hanzehogeschool Groningen en is ze supervisor en coach in opleiding. De eigenschappen betrokken, betrouwbaar, behulpzaam, empathisch, luisteren, zorgzaam en zorgvuldig passen bij haar.

Brenda haar ervaring strekt over verschillende gebieden, waaronder studentbegeleiding, individueel leiderschap, presenteervaardigheden, conflicthantering, organiseren en plannen en supervisie en coaching. Bovendien is Brenda aangesloten bij de Landelijk Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC).

Wanneer jij ongewenst gedrag ervaart op de werkvloer, kun je Brenda bellen. Ze luistert naar je verhaal, zonder oordeel, en ze kijkt naar wat je nodig hebt.

René

René is samenwerkingspartner van ZAM op het gebied van personele subsidies voor de zorg & welzijnssector.

René is een bruggenbouwer tussen verschillende afdelingen bij een werkgever, om daarmee te streven naar een optimaal financieel resultaat. Middels Quick scans krijgt hij een beeld hoe de organisatie ervoor staat en welke mogelijkheden er nog onbenut zijn. In samenwerking met de werkgever streeft hij maximale resultaten na. Daarbij doet hij aan kennisoverdracht en zorgt mede voor borging en verankering van subsidies bij de werkgever.

René

René is samenwerkingspartner van ZAM op het gebied van personele subsidies voor de zorg & welzijnssector.
René is een bruggenbouwer tussen verschillende afdelingen bij een werkgever, om daarmee te streven naar een optimaal financieel resultaat. Middels Quick scans krijgt hij een beeld hoe de organisatie ervoor staat en welke mogelijkheden er nog onbenut zijn. In samenwerking met de werkgever streeft hij maximale resultaten na. Daarbij doet hij aan kennisoverdracht en zorgt mede voor borging en verankering van subsidies bij de werkgever.

Emil Borgesius

Als een gedreven security specialist en scrum master, breng ik een rijke ervaring in het leiden van complexe IT- en beveiligingsprojecten. Met een achtergrond als projectmanager en consultant in informatiebeveiliging, ben ik gespecialiseerd in het transformeren van organisaties door strategisch advies, cultuurverandering, en het implementeren van robuuste security frameworks.

Mijn passie ligt in het veranderen van organisaties door het bepalen van doelen, uitwerken van strategieën en het samen behalen van deze doelen, waarbij ik altijd de mens centraal stel. Met een bewezen track record in stakeholdermanagement en een breed begrip van digitale landschappen, ben ik de ideale partner voor uw security uitdagingen.

Monique Sixma

Als adviseur in de wereld van aanbestedingen houd ik mij bezig met het voeren van regie over het gehele proces, van de initiële voorbereiding tot aan de uiteindelijke gunning. In dat opzicht ligt mijn kracht in het aanjagen, communiceren en realiseren. Nauw samenwerken met de klant is daarbij essentieel om een helder beeld te krijgen van de aanbestedingsvraag, de te verrichten werkzaamheden en de vereiste documentatie die daaruit voortvloeien.

Door mijn vermogen om overzicht te houden en samen te werken, zorg ik ervoor dat alle relevante stukken op het juiste moment worden ingediend. Zijn er inhoudelijke (zorg)vragen waarbij ZAM-professionals kunnen ondersteunen? Dan zorg ik ervoor dat jouw vraag bij één van mijn ZAM-collega’s terecht komt. Zo borgen wij als team ZAM niet alleen een tijdige en volledige inschrijving, maar borgen wij ook de kwaliteit van de inschrijving en zijn wij in staat te voldoen aan jouw specifieke behoefte.

Monique Sixma

Als adviseur in de wereld van aanbestedingen houd ik mij bezig met het voeren van regie over het gehele proces, van de initiële voorbereiding tot aan de uiteindelijke gunning. In dat opzicht ligt mijn kracht in het aanjagen, communiceren en realiseren. Nauw samenwerken met de klant is daarbij essentieel om een helder beeld te krijgen van de aanbestedingsvraag, de te verrichten werkzaamheden en de vereiste documentatie die daaruit voortvloeien. Door mijn vermogen om overzicht te houden en samen te werken, zorg ik ervoor dat alle relevante stukken op het juiste moment worden ingediend. Zijn er inhoudelijke (zorg)vragen waarbij ZAM-professionals kunnen ondersteunen? Dan zorg ik ervoor dat jouw vraag bij één van mijn ZAM-collega’s terecht komt. Zo borgen wij als team ZAM niet alleen een tijdige en volledige inschrijving, maar borgen wij ook de kwaliteit van de inschrijving en zijn wij in staat te voldoen aan jouw specifieke behoefte.

Marleen Bruinsma

Marleen is bedrijfskundige en organisatieadviseur. Ze werkt graag op het gebied waar de zorg en overheid samenkomen en heeft zich gespecialiseerd in besturingsvraagstukken en effectief leiderschap in de strategische top van zorgorganisaties.

Marleen is sparringpartner van bestuurders en directieteams en denkt veel mee bij vragen over toekomstbestendigheid in de zorg. Daarbij vertaalt ze de missie en ambitie van een organisatie naar concrete, haalbare en betaalbare doelen en plannen. In haar aanpak houdt ze altijd rekening met de organisatiecultuur, ambities, gewenste drijfveren en de kernwaarden van de zorgorganisatie. Marleen luistert, vraagt door en biedt ook een tegengeluid of andere invalshoeken.

Marleen heeft ervaring op het gebied van:  

Begeleiding bij strategie- en besturingsvraagstukken op het gebied van toekomstbestendigheid, fusies en samenwerkingsverbanden  

Werving en selectie van directie- en managementposities in de zorg  

Plaatsing van strategische interim-managers in de zorg  

Begeleiding van directie- of managementteams bij verdere teamontwikkeling en samenwerking

Opdrachtgevers: jeugdzorg, gehandicaptenzorg, GGZ, ouderen- en thuiszorgorganisaties, forensische zorg, maatschappelijke instellingen en het gemeentelijk sociaal domein.

Janine Postema

Janine heeft een bedrijfskundige achtergrond en heeft zich geprofessionaliseerd als coach en verandermanager in de zorg. Daarnaast doceert Janine coaching, verandermanagement en leiderschap aan deeltijdstudenten van de opleiding Management in de Zorg, zowel bachelor als post HBO.  

Haar kennis en vaardigheden combineert ze graag om leiderschapsontwikkeling en teamontwikkeling in organisaties te begeleiden. Van ‘zoeken naar de stip op de horizon’ tot het zetten van concrete stappen. Daarmee gaan leiderschapsontwikkeling en teamontwikkeling hand-in-hand. 

Zowel in individuele leiderschapscoaching als bij ontwikkelvraagstukken in organisaties is Janine doelgericht. De focus ligt altijd op mensontwikkeling in relatie tot de werkomgeving. Het maken van een plan is niet zo moeilijk, het realiseren van de plannen wel. Ze luistert en vraagt door. Ze gaat de dialoog aan en gaat de confrontatie niet uit de weg.   

Janine heeft ervaring op het gebied van:  

Individuele en teamontwikkeling gericht op groei en klantgerichte houding   

Verandermanagement, projectmanagement en leidinggeven   

Persoonlijk leiderschap, Individueel leiderschap  

Bevorderen zelfinzicht, reflectie, eigen regie in werk, loopbaan en leven

Opdrachtgevers:  zorginstellingen, gemeenten, onderwijs, zakelijke dienstverlening Noord Nederland.

Janine Postema

Janine heeft een bedrijfskundige achtergrond en heeft zich geprofessionaliseerd als coach en verandermanager in de zorg. Daarnaast doceert Janine coaching, verandermanagement en leiderschap aan deeltijdstudenten van de opleiding Management in de Zorg, zowel bachelor als post HBO.  

Haar kennis en vaardigheden combineert ze graag om leiderschapsontwikkeling en teamontwikkeling in organisaties te begeleiden. Van ‘zoeken naar de stip op de horizon’ tot het zetten van concrete stappen. Daarmee gaan leiderschapsontwikkeling en teamontwikkeling hand-in-hand. 

Zowel in individuele leiderschapscoaching als bij ontwikkelvraagstukken in organisaties is Janine doelgericht. De focus ligt altijd op mensontwikkeling in relatie tot de werkomgeving. Het maken van een plan is niet zo moeilijk, het realiseren van de plannen wel. Ze luistert en vraagt door. Ze gaat de dialoog aan en gaat de confrontatie niet uit de weg.   

Janine heeft ervaring op het gebied van:  

Individuele en teamontwikkeling gericht op groei en klantgerichte houding   

Verandermanagement, projectmanagement en leidinggeven   

Persoonlijk leiderschap, Individueel leiderschap  

Bevorderen zelfinzicht, reflectie, eigen regie in werk, loopbaan en leven

Opdrachtgevers:  zorginstellingen, gemeenten, onderwijs, zakelijke dienstverlening Noord Nederland.

Bereikbaar via jpostema@zam.nu of 06 25128262

Levi Posthumus

Levi is laatstejaars student Management in de Zorg en is gericht op organisatieontwikkeling, strategie en HRM. Hij heeft tijdens zijn studie werkervaring opgedaan in de zorg (ouderenzorg, huisartsen- en ziekenhuislaboratorium, huisartsenpratijk). Levi ondersteunt als werkstudent het ZAM team bij werving en selectie trajecten zowel voor vaste functies als interim-opdrachten. Zijn blikveld als student, zorgmedewerker en stagiair is verrassend en vernieuwend. Vanuit zijn nieuwsgierigheid en openheid weet hij vaak de juiste vragen te stellen.

Wij bellen u graag terug

Wij bellen u graag terug