Alle zorgnieuws

Vacature adviseur aanbestedingen (parttime)

Vacature adviseur aanbestedingen (parttime)

Zorg Assist Management (ZAM) ‘ontzorgt’ de zorg en welzijnssector op het gebied van kwaliteitszorg, aanbestedingen, bedrijfsvoering en interim-management. Daarnaast is ZAM de sparringpartner bij vraagstukken over toekomstgerichte strategie, HR, besturing en...

Zorgbranche stelt maatregel om zzp’ers te beperken uit

Zorgbranche stelt maatregel om zzp’ers te beperken uit

De invoering van strengere eisen om schijnzelfstandigheid van zzp’ers in de zorg tegen te gaan, is een half jaar uitgesteld. Dit Fiscaal Kader in de zorg waarover de zorgbranche met de ministeries van VWS, Financiën en Sociale Zaken al maanden onderhandelt, zou 1 januari...

ZAM stopt met haar Facebookpagina

ZAM stopt met haar Facebookpagina

Sinds de aanvang van Zorg Assist Management werken wij aan onze profilering met onze website, LinkedIn en Facebook. Onlangs hebben wij onze website laten vernieuwen door 050 Marketing en hebben wij de koppelingen met LinkedIn en Facebook aangepast. Gedurende deze transitie...

Publiekscampagne over toestemming voor delen medische gegevens

Publiekscampagne over toestemming voor delen medische gegevens

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) start een publiekscampagne over het belang van het geven van toestemming voor het delen van medische gegevens. Zorgverleners mogen medische gegevens niet zonder toestemming van de patiënt met andere zorgverleners...

De rol van een vertrouwenspersoon bij ongewenst gedrag

De rol van een vertrouwenspersoon bij ongewenst gedrag

Na een werkdag ga jij om 16:30 uur naar huis. Een grappende collega roept: “Zo lekker een vrije middag genomen?” Je wordt door twee medewerkers regelmatig in de maling genomen omdat je minder assertief bent. Je lacht ongemakkelijk met ze mee en je voelt je niet veilig...

Vakbonden slaan eindbod CAO jeugdzorg af

Vakbonden slaan eindbod CAO jeugdzorg af

De vakbonden hebben het eindbod voor een nieuwe Jeugdzorg CAO helaas naast zich neergelegd. Zij stellen de werkgevers een ultimatum om voor 1 november te reageren. Zij deden dit na consultatie met hun leden. De werkgevers zijn erg teleurgesteld over de uitkomst en geloven...

Akkoord VWS en zorgsector: ‘zzp’ers al in januari ingeperkt’

Akkoord VWS en zorgsector: ‘zzp’ers al in januari ingeperkt’

De zorgbranche staat op het punt een akkoord te sluiten met drie ministeries om het aantal zzp’ers in de zorg sterk te verminderen. Dit ‘Fiscaal kader zzp zorg’ moet aanstaande januari ingaan. “Hierdoor wordt de inzet van zzp’ers in de zorg zeer beperkt”, aldus een van de...

Een verhuizing is aanstaande!

Een verhuizing is aanstaande!

Sinds eind 2016 is Zorg Assist Management werkzaam als sparringpartner en ondersteuner voor bestuur, directie en management van zorg- en welzijnsinstellingen. Ooit begonnen in het pittoreske Zeegse: bekend van wandelen, fietsen en diverse horecagelegenheden in Drenthe. In...

812 miljoen euro voor wijkverpleging blijft op de plank liggen

812 miljoen euro voor wijkverpleging blijft op de plank liggen

Tot nu toe is 812 miljoen euro van de 4 miljard euro die dit jaar is begroot voor de wijkverpleging niet opgemaakt. ActiZ is bang dat het bedrag nog oploopt naar 1 miljard euro. ActiZ-bestuurder Jeroen van den Oever: “Dit was niet de afspraak in het IZA. Wij gingen...

Kabinet zet in op toegankelijkheid en betaalbaarheid zorg in 2024

Kabinet zet in op toegankelijkheid en betaalbaarheid zorg in 2024

Gezondheid is belangrijk voor de kwaliteit van leven van individuele Nederlanders en voor het functioneren van onze maatschappij als geheel. Wanneer dat nodig is, moet iedereen kunnen rekenen op toegankelijke en betaalbare zorg en ondersteuning. Niet alleen nu, maar ook in...

Indexering kosten Jeugdwet en Wmo 2024

Indexering kosten Jeugdwet en Wmo 2024

vrijdag 8 september 2023 (Update 14 september 2023 met nieuwe berekening) De VNG adviseert gemeenten ook in de periode 2023-2024 voor de indexering van Wmo- en Jeugdwettarieven het OVA-percentage toe te passen. Prijsindexcijfers materiële kosten 2024 (voorlopig) Jaar:...

Financiële situatie ouderenzorg onhoudbaar

Financiële situatie ouderenzorg onhoudbaar

Instellingen in de ouderenzorg staan onder zware financiële druk. Na analyse van jaarverslagen van bijna 800 zorgorganisaties door accountantskantoor BDO blijkt dat hun financiële situatie onhoudbaar wordt. Als de huidige trend zich voortzet, zijn faillissementen niet uit...

Zilveren Kruis: over hun nieuwe meerjarige inkoopbeleid 2024 ->

Zilveren Kruis: over hun nieuwe meerjarige inkoopbeleid 2024 ->

Het moet anders: tijd voor echte keuzes In 2023 eindigt ons huidige inkoopbeleid Wlz. We werken daarom hard aan ons nieuwe meerjarige inkoopbeleid voor 2024 en verder. Dat doen we niet alleen, maar samen met u als (vertegenwoordiger van onze) klant, branche, ketenpartij en...

Oproep IGJ aan zorg en jeugdhulp: let op valse diploma’s en VOG’s

Oproep IGJ aan zorg en jeugdhulp: let op valse diploma’s en VOG’s

Afgelopen jaar kreeg de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 95 meldingen over zorgverleners met een vals diploma of vals certificaat. Plus 11 meldingen over zorgverleners met een valse Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Dat is ruim een verdubbeling vergeleken met...

Adviseur aanbestedingen (parttime)

Adviseur aanbestedingen (parttime)

GEZOCHT, GEVONDEN EN AANGENOMEN. Zorg Assist Management (ZAM) ‘ontzorgt’ de zorg en welzijnssector op het gebied van kwaliteitszorg, aanbestedingen, bedrijfsvoering en interim-management. Daarnaast is ZAM de sparringpartner bij vraagstukken rond toekomstgerichte strategie,...

Kwaliteitsadviseur zorgsector (Parttime)

Kwaliteitsadviseur zorgsector (Parttime)

GEZOCHT, GEVONDEN EN AANGENOMEN.     Zorg Assist Management (ZAM) ‘ontzorgt’ de zorg en welzijn op het gebied van kwaliteitszorg, aanbestedingen, bedrijfsvoering en interim-management. Daarnaast is ZAM de sparringpartner bij vraagstukken rond toekomstgerichte...

Compensatie energiekosten voor zorgaanbieders Wlz

Compensatie energiekosten voor zorgaanbieders Wlz

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een Beleidsregel compensatie hogere energiekosten 2022 Wlz – BR/REG-22164 opgesteld waarmee zorgaanbieders in de langdurige zorg worden gecompenseerd voor de bovenmatig gestegen energieprijzen in 2022. Dit deed de NZa op verzoek...

Thuiszorg, jeugd en geboortezorg hoog op de agenda bij de IGJ

Thuiszorg, jeugd en geboortezorg hoog op de agenda bij de IGJ

De kwaliteit van persoonsgerichte zorg is het eerste thema in het Werkplan 2023 van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Daarmee richt de inspectie zich onder meer op de samenwerking in de geboortezorg, de zorg voor ouderen in de thuissituatie en de hervormingen in...

In 2024 meerjarige contracten voor Wlz-aanbieders

In 2024 meerjarige contracten voor Wlz-aanbieders

Voor 2024 komen er meerjarige contracten voor aanbieders van langdurige zorg. Dit moet het zorgaanbieders onder meer mogelijk maken meer personeel in vaste dienst te nemen in plaats van dure tijdelijke contracten aan te bieden, schrijft minister Conny Helder in een update...

Trends voor Raden van Toezicht

Trends voor Raden van Toezicht

Van ambassadeur naar hoeder van de dialoog Regionale netwerksamenwerking en HR-beleid spelen een steeds grotere rol op de agenda van de raden van toezicht (RvT's). Dat blijkt uit onderzoek van de toezichthouder verenigingen NVTZ en VTW. Met de thema’s diversiteit in de...

De zorg en toezichthoudende instanties (herziene versie)

Bij de woorden “toezicht houden” zal menig bestuurder denken aan een Raad van Toezicht (bij verenigingen en stichtingen) of Raad van Commissarissen (bij Besloten Vennootschap en beursgenoteerde bedrijven). Niks mis mee natuurlijk, want deze functies (mits van een goed...

Hoe pakt het IZA uit voor de ggz? Acht gedachten

Hoe pakt het IZA uit voor de ggz? Acht gedachten

FWG werkt momenteel hard aan het trendrapport over de ggz, dat we in maart 2023 presenteren. Hierin beschrijven we de ontwikkelingen die gaande zijn in de ggz en hoe organisaties zich kunnen voorbereiden op de toekomst. Maar nu is er het Integraal Zorgakkoord (IZA). Is het...

VNG: Hoe om te gaan met indexering Jeugdwet en Wmo?

VNG: Hoe om te gaan met indexering Jeugdwet en Wmo?

Vanuit de Jeugdwet en de Wmo zijn gemeenten verantwoordelijk voor het betalen van reële tarieven aan zorgaanbieders. De kosten hiervoor worden elk jaar geïndexeerd. We brengen u op de hoogte van de verschillende regimes van indexatie in het sociaal domein en adviseren de...

Fijne feestdagen en een gezond & positief 2023.  

Fijne feestdagen en een gezond & positief 2023.  

Gewaardeerde relatie, Wij kijken met een tevreden gevoel terug op 2022. Ook dit jaar hebben wij onze contacten bij klanten mogen voortzetten en hebben wij nieuwe klanten en prospects mogen verwelkomen. Daar zijn wij jullie allen zeer erkentelijk voor. Wij spreken de hoop...

Kwaliteit Wmo-toezicht blijft laag

Gemeenten hebben het toezicht op de hulp en ondersteuning die zij geven via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), nog steeds niet verbeterd.  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) dringt aan op het snel invoeren van de aangekondigde gemeenschappelijke visie op...

Voorlopige versie van rekentool Wmo 2023 beschikbaar

Voorlopige versie van rekentool Wmo 2023 beschikbaar

Berenschot ontwikkelde een voorlopige versie van de rekentool Wmo 2023 (huishoudelijke hulp en individuele begeleiding). Hierin zijn alle op dit moment bekende gegevens voor het komende jaar geactualiseerd zoals de cao en de sociale lasten. Voorlopige versie rekentool...

De IGJ komt naar u toe

De IGJ komt naar u toe

Het rommelde een beetje binnen het bedrijf, sommige klanten hadden klachten en tja, soms loopt de administratie een beetje achter. Ze moeten allemaal niet zo zeuren en alles wordt wel een keer hersteld. Toch? En plotseling staan ze daar bij de voordeur: controleurs van de...

Verzekeraars maken ongecontracteerde zorg duurder of onmogelijk

Verzekeraars maken ongecontracteerde zorg duurder of onmogelijk

Bijna alle zorgverzekeraars verlagen volgend jaar hun vergoedingen voor ongecontracteerde zorg. Gemiddeld daalt die van 75 naar 65 procent, aldus vergelijkingswebsite Independer. Volledige vergoeding van ongecontracteerde zorg ontvangen, wordt ook moeilijker: vijf van de...

IGJ start Toezicht Lokale Teams

IGJ start Toezicht Lokale Teams

Hoe vakbekwaam en cliëntgericht zijn professionals in lokale teams? Hebben zij voldoende competenties en kennis om de problemen van een kind en zijn gezin in kaart te brengen en een plan voor hen te maken? Om dit in beeld te krijgen is de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd...

‘Zorgtoezichthouders moeten zich aanpassen aan transitie’

‘Zorgtoezichthouders moeten zich aanpassen aan transitie’

Raden van toezicht zouden een andere invulling moeten geven aan hun rol om een beweging in gang te zetten die uiteindelijk bijdraagt aan goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Dat staat in het rapport “Zorg voor goed werk” dat de Nederlandse Vereniging van...

‘Strijd tussen overheden staat hervorming jeugdzorg in de weg’

‘Strijd tussen overheden staat hervorming jeugdzorg in de weg’

‘Teleurstellend’, zo noemt Arne Popma de uitkomst van het Tweede Kamerdebat over de jeugdzorg. ‘De discussie tussen gemeenten en Rijk over financiële en politieke verantwoordelijkheid staat inhoudelijke afspraken in de weg’, zegt de Hoogleraar Kinder- en Jeugdpsychiatrie...

Outsourcen van indirecte functies; juist in de zorg.

Outsourcen van indirecte functies; juist in de zorg.

Zorgorganisaties moeten in toenemende mate voldoen aan ingewikkelde wet- en regelgeving, inkoopvoorwaarden en kwaliteitsvereisten. Dat betekent dat elke zorgorganisatie de zorgmedewerkers goed moet ondersteunen en moet bijdragen aan de juiste voorwaarden om de zorg (de...

Zorgprestatiemodel duwt GGz-aanbieders richting miljoenenverliezen

Zorgprestatiemodel duwt GGz-aanbieders richting miljoenenverliezen

GGz-aanbieders luiden de noodklok over de problemen rond het nieuwe Zorgprestatiemodel (Zpm). Ze kunnen al bijna een jaar geen facturen versturen en door weeffouten in het Zpm dreigen miljoenenverliezen. Daarvoor waarschuwen 24 van de 28 grote GGz-aanbieders in een brief...

Opstart BIG-herregistratie: hoe staat het ermee?

Opstart BIG-herregistratie: hoe staat het ermee?

Na een uitstel van bijna twee jaar is dit voorjaar de herregistratieverplichting weer opgestart. Ongeveer 74.000 zorgverleners vielen in de uitstelgroep. Zij ontvingen een mail met informatie over de keuze uit de twee werkervaringstermijnen en in mei de eerste oproepbrief....

Tweejaars-werkonderbrekingeis BIG-herregistratie geschrapt

Tweejaars-werkonderbrekingeis BIG-herregistratie geschrapt

De eisen met betrekking tot het herregistreren in het BIG-register, worden aangepast. De tweejaars-werkonderbrekingeis wordt per 1 december 2022 uit het besluit Periodieke registratie Wet BIG geschrapt. Bent u zorgverlener, heeft u langer dan 2 jaar niet in uw beroep...

Meer duidelijkheid in beroepenstructuur psychologische zorg

Meer duidelijkheid in beroepenstructuur psychologische zorg

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vereenvoudigt de beroepenstructuur. Met dit besluit komt er per 1 januari 2025 één basisberoep voor de psychologische zorg in de Wet BIG. Deze wijziging moet professionals én cliënten meer duidelijkheid geven bij...

Invoering eerlijkere eigen bijdrage huishoudelijke hulp

Invoering eerlijkere eigen bijdrage huishoudelijke hulp

Om de houdbaarheid van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) te verbeteren, voert het kabinet een aantal aanpassingen door in het stelsel. De belangrijkste aanpassing is de invoering van een passende eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp per 1 januari 2025 waarbij...

Meer zeggenschap verpleegkundigen en verzorgenden

Meer zeggenschap verpleegkundigen en verzorgenden

De Eerste Kamer is dinsdag akkoord gegaan met een initiatiefwetsvoorstel dat verpleegkundigen en verzorgenden meer wettelijke mogelijkheden biedt voor inspraak in het beleid van zorginstellingen. Het wetsvoorstel (35.660) van de Tweede Kamerleden Ellemeet (Groen Links) en...

Kamer wil dat de NZa zorgplicht in GGz beter handhaaft

Kamer wil dat de NZa zorgplicht in GGz beter handhaaft

De Tweede-Kamer-fracties van de VVD, D66, CDA, GroenLinks en PvdA willen dat de NZa de zorgplicht in de GGz beter handhaaft. De NZa zet weliswaar in op strenger toezicht op proactief handelen van zorgverzekeraars, maar maakt nog geen gebruik van handhavend optreden....

NZa maakt regionale knelpunten gezondheidszorg inzichtelijk

NZa maakt regionale knelpunten gezondheidszorg inzichtelijk

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) publiceert vandaag 42 regiorapportages met daarin onder meer het regionale zorggebruik afgezet tegen het landelijke beeld. De beschikbaar gestelde analyses geven regionale zorgnetwerken inzicht in de regio en mogelijke knelpunten. Dit...

Een veilige werkomgeving, wat houdt dat precies in?

Een veilige werkomgeving, wat houdt dat precies in?

Voorkom  “gedoe” op uw werkvloer en neem een "externe vertrouwenspersoon" Bij een ‘veilige werkomgeving’ denk je wellicht niet direct aan de sociale veiligheid. Sociale veiligheid vormt echter de basis van een effectieve en plezierige werkomgeving. In een sociaal veilige...

Gemeenten gooien de handdoek in de ring bij dempen Wmo-gebruik

Gemeenten gooien de handdoek in de ring bij dempen Wmo-gebruik

Gemeenten zien weinig mogelijkheden om de toenemende instroom van Wmo-cliënten te dempen. Lokale overheden die de instroom wilden stoppen, zijn vaak teruggefloten. Ze lijken zich er daarom bij te hebben neergelegd bij de hoge instroom van cliënten, schrijven onderzoekers...

Hoe voorkomen zorginstellingen, dat jonge collega’s uitvallen?

Hoe voorkomen zorginstellingen, dat jonge collega’s uitvallen?

Een te hoge werkdruk en te weinig begeleiding en doorgroeimogelijkheden. Veel beginnende verpleegkundigen (overwegen om te) stoppen met het werk. Hoe komt dat, en hoe kunnen we dat voorkomen? Slecht slapen, daar begon het voor Aukje Berkers mee. Daarna volgden huilbuien en...

Kabinet compenseert zorginstellingen voor hoge energierekening

Kabinet compenseert zorginstellingen voor hoge energierekening

De meeste zorginstellingen kunnen binnenkort aanspraak maken op financiële steun van de overheid voor hun hoge energierekening. Bovendien geldt de compensatie met terugwerkende kracht. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) werkt aan een regeling voor een...

Met dit plan wil minister Helder personeel in de zorg behouden

Met dit plan wil minister Helder personeel in de zorg behouden

Alternatieve vormen van loondienst, afspraken met zzp’ers, regionaal werknemerschap en het adagium ‘bekwaam is inzetbaar’. Het zijn enkele van de kernwoorden uit het plan voor de arbeidsmarkt van de zorg waarmee Conny Helder werknemers voor de sector wil behouden en het...

IGJ en NZa bezorgd over medische basiszorg voor Wlz-cliënten

IGJ en NZa bezorgd over medische basiszorg voor Wlz-cliënten

Steeds meer mensen die intensieve langdurige verzorging en begeleiding krijgen in een kleinschalige woonvorm, hebben op dit moment geen toegang tot medische basiszorg. Dit is de zorg waarvoor je als je thuis woont naar de huisarts gaat. Het probleem komt doordat niet...

Ondersteuning subsidie “Behoud langdurig zieke zorgwerknemer”

Ondersteuning subsidie “Behoud langdurig zieke zorgwerknemer”

Sinds corona de wereld bezig houdt hebben we ook mensen, die te maken hebben met Post Covid (voorheen: Long Covid). Een vervelende ziekte, die tot nu toe uiterst hardnekkig en langdurig is. Inmiddels zijn de eerste mensen met Post Covid ook wettelijk langdurig ziek met...

NZa publiceert nieuwe tarieven voor 2023

Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) verhoogt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de (maximum-)tarieven, budgetten en vergoedingsbedragen voor 2023. De verhogingen zijn het gevolg van de inflatie en de maatregelen van het kabinet. De NZa...

VWS-begroting: passende zorg moet kosten beperken

VWS-begroting: passende zorg moet kosten beperken

Het kabinet-Rutte zet volgend jaar stevig in op passende zorg. Met een hogere eigen bijdrage voor Wmo-zorg en investeringen om op termijn het gebruik van zorg af te remmen. Want de kosten lopen sterk op: de uitgaven overschrijden volgend jaar ruimschoots de 100 miljard...

STAP-budget: ook voor jouw zorgmedewerkers

STAP-budget: ook voor jouw zorgmedewerkers

GRATIS TIP: Willen jouw medewerkers nieuwe vaardigheden leren, of zichzelf ontwikkelen binnen jouw organisatie? Hun carrière een nieuw leven inblazen is niet altijd even makkelijk. Als zorgwerkgever, ben je gebaat bij goed gemotiveerde en goed geschoolde medewerkers. Elke...

ActiZ steunt alsnog Integraal Zorgakkoord.

De leden van ActiZ hebben inmiddels voldoende vertrouwen dat ze de afspraken uit het Integraal Zorgakkoord waar kunnen maken. Tijdens de Algemene Ledenvergadering vrijdag bleek dat leden van de branchevereniging van zorgorganisaties het Integraal Zorgakkoord alsnog...

‘Harde eisen eerste lijn aan IZA zijn terecht’

‘Harde eisen eerste lijn aan IZA zijn terecht’

Het is terecht dat de LHV aanvullende eisen stelt bij het Integraal Zorgakkoord (IZA), vindt huisarts Vincent Coenen. Hij heeft aan de wieg gestaan van het concept Meer Tijd Voor de Patiënt, waarbij het consult van 10 naar 15 minuten wordt verlengd. Huisartsen willen dat...

Ongecontracteerde zorg moet blijven als veiligheidsklep

Ongecontracteerde zorg moet blijven als veiligheidsklep

De afgelopen jaren heeft de wijkverpleging veel te verduren gehad. De opstelling van de verzekeraars heeft geleid tot een complete kaalslag waarop veel aanbieders in de problemen zijn gekomen en veel medewerkers het plezier van werken in deze sector hebben verloren. En er...

Governance in de zorg: dit brengt het najaar 2022

Governance in de zorg: dit brengt het najaar 2022

Wordt er iets gedaan aan hoge winsten in de jeugdzorg? Hoe wordt het zwakke toezicht op de Wmo verstevigd? Kunnen de mazen in de Wnt worden gedicht? Op deze en andere vragen moet dit najaar een antwoord komen. Dat blijkt uit de antwoorden van VWS op een reeks Kamervragen...

Inhaalslag uitgestelde zorg laat op zich wachten

Inhaalslag uitgestelde zorg laat op zich wachten

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) constateert in de Monitor Toegankelijkheid van Zorg van augustus dat het ziekenhuizen afgelopen zomer nauwelijks is gelukt uitgestelde zorg in te halen. Dit ondanks relatief lage coronadruk in de ziekenhuizen. De afgelopen jaren zijn er...

‘NZa faalt bij handhaven zorgplicht van zorgverzekeraars’

‘NZa faalt bij handhaven zorgplicht van zorgverzekeraars’

De NZa laat na om op te treden tegen zorgverzekeraars wanneer zij de zorgplicht niet nakomen bij de wachtlijsten in de GGz. De juridische procedure voor verzekerden om de zorgplicht af te dwingen, is veel te ingewikkeld en biedt burgers geen bescherming. ‘Niet handhaven...

De zes pijnpunten uit het zorgakkoord van minister Kuipers

De zes pijnpunten uit het zorgakkoord van minister Kuipers

Integraal zorgakkoord: Afgelopen woensdag zou de laatste onderhandelingsdag zijn tussen zorgaanbieders en het ministerie over een nieuw zorgakkoord. Wat staat er op het spel? Wie reageerde er eigenlijk wel tevreden op het Integraal Zorgakkoord (IZA), waarvan de...

Dit is waarom zorgverzekeraars onvoldoende GGz inkopen

Dit is waarom zorgverzekeraars onvoldoende GGz inkopen

De wachtlijsten in de GGz blijven oplopen. Naar schatting wachten 80.000 mensen op een behandeling, waarvan 40.000 langer dan de Treeknorm. Hoe kan het dat cliënten wachten en aanbieders omzetplafonds krijgen? Gezondheidseconoom Xander Koolman van de VU legt uit waarom het...

Concept-IZA: dit zijn de belangrijkste maatregelen

Concept-IZA: dit zijn de belangrijkste maatregelen

Het ministerie van VWS wil flink bezuinigen op huisartsenzorg en wijkverpleegkunde. Het concept-Integraal Zorgakkoord (IZA) meldt dat de wijkverpleging de komende vier jaar 600 miljoen euro minder krijgt, op een budget van 3,8 miljard: een korting van 16 procent. Op...

NZa verwacht voldoende budget voor langdurige zorg

NZa verwacht voldoende budget voor langdurige zorg

Er is in 2022 voldoende geld beschikbaar voor het vergoeden van de langdurige zorg. Dit verwacht de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op basis van een nieuwe prognose. Omdat de instroom van nieuwe cliënten met een psychiatrische stoornis in de langdurige zorg recent licht...

Stevige hervorming gesloten jeugdhulp

Stevige hervorming gesloten jeugdhulp

Stevige hervorming gesloten jeugdhulp: nul plaatsingen en kleinschalige woonplekken. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) kwam op 08-07-2022 met een plan voor drastische hervormingen in de gesloten jeugdhulp. De huidige, grootschalige locaties zullen transformeren in...

Zorgsector moet 1,5 miljard bezuinigen in Integraal Zorgakkoord

Zorgsector moet 1,5 miljard bezuinigen in Integraal Zorgakkoord

De zorgsector moet vanaf volgend jaar structureel 1,5 miljard euro per jaar bezuinigen. Dat is de inzet van het kabinet in de onderhandelingen voor het Integraal Zorgakkoord (IZA). Een woordvoerder van het ministerie van VWS bevestigt dit bedrag. Met deze korting wil het...