Trends voor Raden van Toezicht

Trends voor Raden van Toezicht

Van ambassadeur naar hoeder van de dialoog Regionale netwerksamenwerking en HR-beleid spelen een steeds grotere rol op de agenda van de raden van toezicht (RvT’s). Dat blijkt uit onderzoek van de toezichthouder verenigingen NVTZ en VTW. Met de thema’s...

Kwaliteit Wmo-toezicht blijft laag

Gemeenten hebben het toezicht op de hulp en ondersteuning die zij geven via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), nog steeds niet verbeterd.  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) dringt aan op het snel invoeren van de aangekondigde gemeenschappelijke...
De IGJ komt naar u toe

De IGJ komt naar u toe

Het rommelde een beetje binnen het bedrijf, sommige klanten hadden klachten en tja, soms loopt de administratie een beetje achter. Ze moeten allemaal niet zo zeuren en alles wordt wel een keer hersteld. Toch? En plotseling staan ze daar bij de voordeur: controleurs...