Indexering kosten Jeugdwet en Wmo 2024

door | 17-09-23 | Financieel, Jeugdzorg

vrijdag 8 september 2023

(Update 14 september 2023 met nieuwe berekening) De VNG adviseert gemeenten ook in de periode 2023-2024 voor de indexering van Wmo- en Jeugdwettarieven het OVA-percentage toe te passen.

Prijsindexcijfers materiële kosten 2024 (voorlopig)

  • Jaar: 2024 
  • Prijsindexcijfer: 2,51%

Prijsindexcijfer personele kosten 2024 (voorlopig)

  • Jaar: 2024 
  • Prijsindexcijfer: 4,94 %

Indexatie met OVA-percentage

Voor de Wmo en de Jeugdwet bestaat er geen apart landelijk indexeringspercentage. Het rijk gebruikt het OVA-percentage om de tarieven in de Zvw en de Wlz te indexeren. Aangezien zorgaanbieders vaak zorg in meerdere zorgdomeinen leveren, is het voor hen van belang dat de tarieven in de verschillende zorgdomeinen zoveel mogelijk op dezelfde manier worden geïndexeerd. Bovendien sluit het percentage waarmee het accres in het gemeentefonds de afgelopen jaren toenam aan bij het OVA-percentage. 

Indexatie met OVA-percentage 2024

Voor de Wmo en de Jeugdwet bestaat er geen apart landelijk indexeringspercentage. Het rijk gebruikt het OVA-percentage om de tarieven in de Zvw en de Wlz te indexeren. Aangezien zorgaanbieders vaak zorg in meerdere zorgdomeinen leveren, is het voor hen van belang dat de tarieven in de verschillende zorgdomeinen zoveel mogelijk op dezelfde manier worden geïndexeerd. Bovendien sluit het percentage waarmee het accres in het gemeentefonds de afgelopen jaren toenam aan bij het OVA-percentage. 

In lijn met de hierover opgenomen bepaling in de op 2 december 2022 door de ALV-VNG algemeen verbindend verklaarde Contractstandaarden Jeugd (voor Wmo zijn deze in ontwikkeling) adviseert de VNG de gemeenten daarom voor 2024 de navolgende indexatie aan te houden.

 WegingIndex 2023 Index 2024 Index 2024
  Voorlopig*Definitief Verschil Voorlopig Aanbieder
Overheidsbijdrage arbeidsontwikkeling (OVA)90,00%4,74%6,36%1,55% 4,94%  
Prijs particuliere consumptie (PCC)10,00%4,87%7,02%2,05%2,51%
Totaal 4,75%6,43%1,60%4,70%6,30%

Bron: www.vgn.nl

Wij zijn Zorg Assist Management en ondersteunen zorg- & welzijnsorganisaties bij: aanbesteden, kwaliteit, IGJ rapporten, strategie & beleid, informatiebeveiliging, werving- en selectie, detacheren op management niveau en bij het vinden & aanvragen van subsidies.
Nieuwsgierig naar ons, of hulp nodig? Bel of mail ons en wij maken graag een vrijblijvende afspraak, om wederzijds te bespreken wat wij voor elkaar kunnen betekenen. 0592 201268 / info@zam.nu

Wij bellen u graag terug

Wij bellen u graag terug