Gemeente & Zorgverzekeraars

ZAM is gesprekspartner voor gemeenten, zorgkantoren en/of zorgverzekeraars

Gemeente & zorgverzekeraars

Door uw regierol in het sociaal domein, bent u gericht op inkoop, transformatie en nieuwe samenwerkingsvormen. Natuurlijk verwacht u ook dat Zorg & Welzijn organisaties meegroeien in uw visie en werkwijze.

Dit is een gezamenlijke zoektocht met zorgorganisaties en inwoners. Zorg Assist Management (ZAM) ondersteunt u graag bij de ontwikkelingen van de zorg en het sociaal domein.

Wij zijn op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in de zorg en het sociaal domein, en kunnen u ondersteunen bij positionering en samenwerkingsvraagstukken. Het ZAM-team kent de wereld van gemeenten, zorgkantoren, zorgverzekeraars en de zorginstellingen goed. Spreekt de verschillende ‘talen’, kent de verschillende rollen en belangen, en is in staat om de juiste verbindingen en de goede dialoog tot stand te brengen.

U bepaalt de gewenste ondersteuning, zoals advies, procesbegeleiding, of programmamanagement. Wij versterken u graag op de volgende terreinen:

Strategie en innovatie:

  • Transformatie in het Sociaal Domein
  • Inkoop beleid
  • Privacy beleid

Een regierol in het sociaal domein is op vele manieren in te vullen. Wij ondersteunen u graag bij uw strategie en invulling. En als vervolg hierop bij onderwerpen die een verdere ontwikkeling en implementatie behoeven, zoals transformatie en integrale samenwerking binnen het sociaal domein, resultaatgericht werken, privacy beleid en inkoopbeleid. ZAM heeft ervaring op deze terreinen en verbindt in haar werkwijze ziel (inhoud) aan zakelijkheid (adviseren, realiseren, resultaten behalen).

Als intermediair bij (keten)samenwerking:

  • Gesprekspartner voor gemeenten en/of zorgverzekeraars en samenwerkingspartners
  • Ontwikkelen samenwerkingsverbanden binnen de zorg

Om te komen tot transformatie in het sociaal domein zijn andere vormen van werken en samenwerken nodig. Dit behoeft een andere visie op bestuurlijk, ambtelijk en uitvoerend niveau. En deze kanteling geldt ook nog eens voor alle betrokkenen: zorgorganisaties, inwoners, ketenpartners rond WMO, Jeugd en Participatie, etc.

ZAM heeft kennis van de diverse werelden en spreekt “de taal” van diverse betrokkenen. In een onafhankelijke rol kan ZAM bijdragen in een constructieve dialoog en het vinden van een gezamenlijke koers. Met onze resultaatgerichte houding kunnen we uw transformatie versterken. Wij bieden procesbegeleiding en programmamanagement. Daarnaast kunnen wij betrokkenen trainen in een andere manier van kijken en werken.

De kennis rondom voornoemde vraagstukken is niet in elke organisatie aanwezig.

Zorg Assist Management (ZAM) ondersteunt u hierbij uitvoerend en adviserend. Zo kunt u zich richten op de beste zorg, en waar nodig gebruik maken van de onderstaande expertise van ons vaste team voor een goede bedrijfsvoering:

Wij bieden gedrevenheid en een helpende hand. Zorg Assist Management is eind 2016 gestart door Marleen Bruinsma en Hans B. Ottens.

Strategie en innovatie

Wij nemen graag de regie…

Wij zijn op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in de zorg en het sociaal domein, en kunnen u ondersteunen bij positionering en samenwerkingsvraagstukken.

Voor ondersteuning in het sociaal domein

Wij bellen u graag terug

Wij bellen u graag terug