CRvB: aanpassing verordeningen jeugdhulp noodzakelijk

door | 14-06-24 | Jeugdzorg, Nieuws

Gemeenten moeten begrippen als ‘eigen kracht’ uitwerken in hun verordening, bepaalt de hoogste bestuursrechter.
De Centrale Raad van Beroep (CRvB) oordeelt dat de gemeenten Hollands Kroon, Groningen en Vlissingen hun verordening op het gebied van de Jeugdwet moeten aanpassen. Die wet bepaalt dat gemeenten in hun verordening moeten regelen wat onder ‘eigen mogelijkheden’ en ‘probleemoplossend vermogen’ wordt verstaan. Maar de drie gemeenten hadden dit niet gedaan.

Afwijzing jeugdhulp

De CRvB kreeg drie zaken voorgelegd van drie verschillende gemeenten. In alle zaken stond hetzelfde centraal: een jongere had jeugdhulp aangevraagd bij de gemeente, die vervolgens de aanvraag afwees of weigerde om meer uren toe te kennen. Dit omdat de ouders van de jongere zelf het probleem zouden kunnen oplossen, aldus de gemeente. De ouders waren het hier niet mee eens. Zij stelden dat de hulp die zij gaven boven-gebruikelijk was.

Niet goed geregeld

De Jeugdwet bepaalt dat gemeenten in hun verordening moeten regelen wat onder ‘eigen mogelijkheden’ en ‘probleemoplossend vermogen’ wordt verstaan. Maar de drie gemeenten hadden dit niet gedaan. Zij moeten deze begrippen alsnog uitwerken in hun verordening, bepaalt de hoogste bestuursrechter in socialezekerheidszaken. Op die manier hebben de jongeren en hun ouders voldoende rechtszekerheid.

Vermenging bevoegdheden

Hollands Kroon, maar ook andere gemeenten, hebben als werkwijze dat de organisatie die het advies geeft over het al dan niet toekennen van jeugdhulp, ook de organisatie is die de jeugdhulp uitvoert en soms de besluiten neemt. De CRvB oordeelt dat deze vermenging van bevoegdheden een onvoldoende waarborg geeft voor een zorgvuldige besluitvorming. Deze gemeente – en anderen met dezelfde werkwijze – zullen dit moeten veranderen.

Op de hoogte blijven van relevant zorgnieuws? Houd onze website en/of onze LinkedIn pagina in de gaten.

Bron: www.binnenlandsbestuur.nl

Wij zijn Zorg Assist Management en ondersteunen zorg- & welzijnsorganisaties bij: aanbesteden, kwaliteit, IGJ inspectierapporten, strategie & beleid, detacheren op management niveau en bij het vinden & aanvragen van subsidies. Nieuwsgierig naar ons, of hulp nodig? Bel of mail ons en wij maken graag een vrijblijvende afspraak, om wederzijds te bespreken wat wij voor elkaar kunnen betekenen. 0592 201268 / info@zam.nu

Wij bellen u graag terug

Wij bellen u graag terug