Grote stap gezet in afbouwen gesloten jeugdhulp

door | 25-06-24 | Jeugdzorg, Nieuws

Met het rijk (ministeries van VWS, OCW en JenV) en Jeugdzorg Nederland heeft de VNG op 19 juni bestuurlijke afspraken gemaakt over de transformatie van de gesloten jeugdhulp. Hiermee zetten we een belangrijke volgende stap in de ambitie om geen kinderen meer in de gesloten jeugdhulp te plaatsen.

Transformatie van gesloten jeugdhulp

Jongeren met complexe problematiek hebben recht op goede zorg en ondersteuning, liefdevol en zo veel mogelijk thuis. De bestuurlijke afspraken richten zich op een snelle afbouw van de gesloten jeugdzorg en de opbouw naar de best passende zorg en ondersteuning voor jongeren. Dit vraagt om volwaardige alternatieve methoden en voorzieningen, andere huisvesting, voldoende en kwalitatief goed opgeleid personeel en een actieve betrokkenheid van het onderwijs. De VNG is tevreden dat al deze elementen een plek hebben gekregen in de afspraken.

Lees ook: Eenzaam gesloten: onderzoek ZIKOS van Jason

€ 180 miljoen voor 2024-2028

Met deze bestuurlijke afspraken geven wij uitvoering aan de opgave in de Hervormingsagenda Jeugd om de residentiele jeugdhulp te transformeren naar een zo thuis mogelijke, regionaal georganiseerde kleinschalige vorm. Vanuit de Hervormingsagenda Jeugd is € 180 miljoen beschikbaar gesteld voor de periode van 2024 tot 2028.

De betrokken partijen hebben afspraken gemaakt over de gezamenlijke en integrale uitvoering van de nieuwe zorgvormen. Hierbij zijn stevige afspraken gemaakt over ieders rol en wat hen te doen staat als organisatie de komende jaren. Ook gemeenten hebben een belangrijke rol en verantwoordelijkheid bij het maken van afspraken met partijen in het veld.

Ondersteuning door landelijk uitvoeringsprogramma

Hoewel de afbouw en transformatie al op vele plekken in het land vorm krijgt, is ook afgesproken dat er landelijke regie wordt versterkt. Er komt een landelijk af- en ombouwplan voor de capaciteit van de gesloten jeugdhulp. In het najaar komt een landelijk uitvoeringsprogramma dat gemeenten, professionals, aanbieders en ministeries ondersteunt bij de transformatie van de gesloten jeugdhulp en de ontwikkeling van passende alternatieven.

Gesloten jeugdhulp

Belangrijke rol voor jongeren, ervaringsdeskundigen en professionals

Jongeren, ervaringsdeskundigen en professionals krijgen een belangrijke stem in de uitvoering. Zij weten als geen ander welke vormen van zorg en ondersteuning echt helpen. Juist hun recente signalen en berichten zijn een bevestiging en aanjager om met extra energie deze transitie ter hand te nemen.

Reactie VNG op afbouwen gesloten jeugdhulp

‘Liefdevolle zorg is cruciaal voor onze jeugd’, zegt Cathalijne Dortmans, voorzitter van de VNG commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs. ‘Met deze bestuurlijke afspraken zetten we een belangrijke stap. Het is nu van belang dat alle partijen bijdragen aan een zorgvuldige en snelle afbouw van de gesloten jeugdhulp. Bovendien moeten we nu samen werken aan andere voorzieningen, waarmee jongeren de hulp krijgen die zij nodig hebben.’

Op de hoogte blijven van relevant zorgnieuws? Houd onze website en/of onze LinkedIn pagina in de gaten.

Bron:www.vng.nl

Wij zijn Zorg Assist Management en ondersteunen zorg- & welzijnsorganisaties bij: aanbesteden, kwaliteit, IGJ inspectierapporten, strategie & beleid, detacheren op management niveau en bij het vinden & aanvragen van subsidies. Nieuwsgierig naar ons, of hulp nodig? Bel of mail ons en wij maken graag een vrijblijvende afspraak, om wederzijds te bespreken wat wij voor elkaar kunnen betekenen. 0592 201268 / info@zam.nu

Wij bellen u graag terug

Wij bellen u graag terug