Akkoord VWS en zorgsector: ‘zzp’ers al in januari ingeperkt’

door | 10-10-23 | Nieuws, P&O, Zorg algemeen

De zorgbranche staat op het punt een akkoord te sluiten met drie ministeries om het aantal zzp’ers in de zorg sterk te verminderen. Dit ‘Fiscaal kader zzp zorg’ moet aanstaande januari ingaan. “Hierdoor wordt de inzet van zzp’ers in de zorg zeer beperkt”, aldus een van de betrokken partijen.

Zzp’ers in de zorg zullen vanaf januari aan een lange reeks eisen moeten voldoen, zo hebben NVZ, de Nederlandse ggz, ActiZ, NFU, Zorgthuisnl en VGN afgesproken met de ministeries van VWS, Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Over ongeveer een week zetten ze hun handtekening onder dit akkoord.

Vanaf januari 2024 moeten zzp’ers onder meer voldoen aan deze kwaliteitseisen: aangesloten zijn bij een geschillencommissie, professionele standaarden vastleggen en hanteren, een register bijhouden van incidenten op het werk en intervisie structureel inpassen.

Limiet aan werktijden

Bovendien limiteert het akkoord de werktijden van de zzp’ers in de zorg. Ze mogen vanaf januari maximaal zeven maanden voor een zorgorganisatie werken en hooguit 28 uur per week. Ook moet zzp’ers meer dan één opdrachtgever hebben. Ze kunnen maximaal 70 procent van hun werktijd voor één opdrachtgever werken.

Het enige onderdeel waar de branchepartijen nog over praten met de ministeries is de hoogte van de tarieven voor zzp’ers. De meeste partijen willen de verschillen tussen de inkomsten van zzp’ers en die van werknemers in loondienst verkleinen. Het overleg staat onder voorzitterschap van het ministerie van VWS.

Ingebed in organisatie

Dit akkoord staat los van de wetswijziging die enkele dagen geleden bekend werd. De ministeries van Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid willen hiermee het aantal zzp’ers verminderen in alle sectoren. Als iemand “werkinhoudelijk” wordt aangestuurd door een leidinggevende of werk doet dat is “ingebed” in een organisatie, kan hij nooit zzp’er zijn, vinden de demissionaire bewindslieden in het concept-voorstel.

Niet wachten op wet

Die wet gaat pas 1 januari 2025 in. De brancheorganisaties in de zorg willen daar niet op wachten. “Op de huidige manier doorgaan met zzp’ers is niet goed voor de zorg”, aldus directeur Jeroen Pepers van de Nederlandse ggz, een van de betrokken zorgpartijen: “Daarom zullen we dit soort wegen moeten bewandelen.” Hij wijst erop dat mede door het hoge aantal zzp’ers een derde van de ggz-aanbieders afgelopen jaar in de rode cijfers terecht is gekomen.

Lees ook: Brancheorganisatie vreest dat 90 procent zzp’ers moet ophouden

Pepers: “Bovendien heeft het hoge aantal zzp’ers andere negatieve bijeffecten. Zoals: geen solidaire verdeling in de werkroosters, waardoor avond- en nachtdiensten vooral op het bordje terechtkomen van medewerkers in loondienst. Daarom ondersteunen wij de initiatieven die het aantal zzp’ers in de zorg verminderen. Dus ook het wetsvoorstel dat geldt voor alle zzp’ers in Nederland. Het vraagt wel om beleid om tot een goede overgang te komen en de inzet van mensen voor de zorg te behouden.”

Bron: Zorgvisie

Wij zijn Zorg Assist Management en ondersteunen zorg- & welzijnsorganisaties bij: aanbesteden, kwaliteit, IGJ rapporten, strategie & beleid, detacheren op management niveau en bij het vinden & aanvragen van subsidies. Nieuwsgierig naar ons, of hulp nodig? Bel of mail ons en wij maken graag een vrijblijvende afspraak, om wederzijds te bespreken wat wij voor elkaar kunnen betekenen. 0592 201268 / info@zam.nu

Wij bellen u graag terug

Wij bellen u graag terug