In 2024 meerjarige contracten voor Wlz-aanbieders

door | 10-01-23 | Financieel, Nieuws, Zorg algemeen

Voor 2024 komen er meerjarige contracten voor aanbieders van langdurige zorg. Dit moet het zorgaanbieders onder meer mogelijk maken meer personeel in vaste dienst te nemen in plaats van dure tijdelijke contracten aan te bieden, schrijft minister Conny Helder in een update over de WOZO-plannen voor de ouderenzorg.

In de contracten komen budgetafspraken, afgesloten tussen Wlz-uitvoerders en zorgaanbieders, gecombineerd met een meerjarige contracteerruimte. Dit moet de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en ggz meer financiële zekerheid bieden. Ook is het een voorwaarde voor partijen om te investeren in voldoende capaciteit, kwaliteit, innovatie en technologie. Het kabinet werkt deze maatregelen komend voorjaar verder uit met onder meer de NZa, zorgkantoren, zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Zo moeten de afspraken per 2024 ingaan.

Technologie

Helder wil meer inzetten op het gebruik van technologie in de ouderenzorg en kijkt of er een financiële prikkel kan komen voor zorgaanbieders om het gebruik van technologie te stimuleren. Zij verwijst naar een nog te maken menukaart met bewezen innovaties waar het Kenniscentrum Digitale Zorg van Zorgverzekeraars Nederland aan werkt.

Wie mag in het verpleeghuis?

Met de plannen om de ouderenzorg steeds meer te verplaatsen naar de eigen woning van cliënten ontstaat ook de vraag: wie mag nog wel naar het verpleeghuis? En is het mogelijk om daar inhoudelijke criteria voor te maken? De minister denkt daarover na, maar de vraag is niet makkelijk te beantwoorden, schrijft zij.  Het zal dan ook nog wel enige jaren duren voordat het antwoord hierop wordt geformuleerd en in wetgeving verankerd kan worden.

Objectieve criteria

Op de bepaling van criteria doet Helder al een eerste voorschot. ‘De meest kansrijke optie voor het formuleren van objectieve criteria voor de toegang tot de aanspraak op verblijf ligt in een combinatie van primair (zorginhoudelijke) cliëntkenmerken en de individuele sociale context, aangevuld met factoren zoals onder andere doelmatigheid, ernstig nadeel en behoefte aan een bijzondere accommodatie.’ Concreter dan dat wordt het vooralsnog niet, geeft de minister toe, die ook aangeeft dat huidige bewoners van een verpleeghuis niet hoeven terug te verhuizen naar huis.

Urgentie is groter

De urgentie wordt steeds groter, merkt Helder op. Eind derde kwartaal 2022 waren er 21.700 openstaande vacatures in de vvt. Gecombineerd met het hoge ziekteverzuim en de stijgende energieprijzen lopen de kosten bij ouderen-zorgaanbieders op. Tegelijk wordt de druk op de werkvloer hoger doordat het lastiger is de roosters in te vullen. ‘Deze situatie maakt dat de noodzaak om te handelen nog groter is geworden’, aldus de minister. ‘Het groeiend aantal ouderen en de daarbij achterblijvende toename van de beroepsbevolking maakt deze uitdaging naar de toekomst toe alleen maar groter.’

Bouw ouderenwoningen

Onlangs presenteerden Helder en de minister van Wonen, Hugo de Jonge, de plannen voor de bouw van ouderenwoningen. Er worden tot en met 2030 170.000 nultredenwoningen en 80.000 geclusterde woningen gebouwd. Daarnaast worden 40.000 geclusterde plekken gebouwd die geschikt zijn bij een extra zorgvraag. Om de woningbouw in de gaten te houden, moeten er woondeals komen.

Zestig voorbeelden toekomst ouderenzorg

Om te laten zien waar Helder heen wil met de ouderenzorg zijn zo’n zestig voorbeelden verzameld van maatschappelijke projecten en initiatieven van zorgaanbieders om ouderen zelfstandig langer thuis te laten wonen met behulp van innovaties.

Bron: Zorgvisie

Wij zijn Zorg Assist Management en ondersteunen zorg- & welzijnsorganisaties bij:
aanbesteden, kwaliteit, IGJ rapporten, strategie & beleid, detacheren management niveau en bij het vinden & aanvragen van subsidies.

Nieuwsgierig naar ons, of hulp nodig? Bel of mail ons en wij maken graag een vrijblijvende afspraak, om wederzijds te bespreken wat wij voor elkaar kunnen betekenen.
0592 201268 / info@zorgassistmanagement.nl

Wij bellen u graag terug

Wij bellen u graag terug