Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd kiest voor menselijk, samen en duurzaam

door | 20-12-23 | Nieuws, Toezicht, Zorg algemeen

Menselijk, samen en duurzaam. Dat zijn de waarden die de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) hanteert bij haar toezicht. Omdat deze waarden juist nu essentieel zijn voor goede zorg én goed toezicht. De toezichthouder schrijft dat in haar nieuwe Meerjarenbeleidsplan 2024-2027 ‘Toezicht op de zorg van nu en in de toekomst’. De inspectie gaat keuzes maken op basis van integrale risicoanalyses en kiest vaker voor een gedifferentieerde aanpak.

Antwoord op de ontwikkelingen

Dit meerjarenbeleid is een antwoord op de ontwikkelingen in de zorg en de maatschappij en borduurt voort op een aantal thema’s van vier jaar geleden. De zorg staat onder druk, volksgezondheid is wereldwijd een vraagstuk. Ook andere omstandigheden beïnvloeden die gezondheid en zorg. Hoe kunnen we goede en veilige zorg beschikbaar houden voor iedereen? Het antwoord dat we hierop in Nederland geven is: passende zorg. Met passende zorg maken we samen de zorg houdbaar en toekomstbestendig. De komende jaren levert ook de inspectie een bijdrage aan de transformatie naar passende zorg. Met als leidraad de waarden menselijk, samen en duurzaam.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd: menselijk, samen en duurzaam

Deze waarden betekenen voor de toezichthouder onder meer van ‘zorgen vóór mensen’ naar ‘zorgen mét mensen’. Kijken naar de mens achter de patiënt en oog hebben voor mensen in een kwetsbare positie. En ook de mens achter de zorgverlener zien.

Met samen bedoelt de toezichthouder ‘kijken over grenzen heen’. Inspecteurs stimuleren samenwerking en kijken of partijen ook echt samenwerkingsafspraken maken. Met andere zorgaanbieders, mantelzorgers en bijvoorbeeld organisaties in het sociaal domein en het veiligheidsdomein. Ook de inspectie stemt haar werk af met andere toezichthouders en kennisinstituten, in Nederland en internationaal.

En als derde: goede zorg is duurzame zorg. Het toezicht richt zich op preventie, houdbare en groene zorg. De duurzaamste zorg is zorg die niet geleverd hoeft te worden. Er moeten voldoende mensen en middelen zijn zodat de zorg beschikbaar en toegankelijk is en blijft. En duurzaam gaat ook over ‘groene’ zorg, met zo min mogelijk impact op klimaat en milieu.

Keuzes in het toezicht en ontwikkelen als toezichthouder

De inspectie kijkt ook kritisch naar haar eigen handelen. Iedereen moet kunnen vertrouwen op goede en veilige zorg en jeugdhulp. Toezichthouden is meer dan controleren op basis van wetten, regels en normen. De inspectie agendeert kwaliteit en veiligheid en stimuleert partijen om hun zorg te verbeteren. Waar nodig treedt ze op. Als goede en veilige zorg in het geding is, laat de inspectie van zich horen.
Het toezicht op de zorg en jeugdhulp is risico gestuurd. De inspectie gaat haar keuzes steeds meer baseren op integrale risicoanalyses. De aanpak wordt gedifferentieerder, afhankelijk van wat een zorgaanbieder zelf al doet om goede en veilige zorg te leveren. De inspectie kijkt sector overstijgend en vanuit verschillende perspectieven en er komt meer maatwerk en samenhang in het toezicht. Daarnaast gaat de inspectie verder met data gedreven toezicht.

Jaarlijks zet de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een thema of doelgroep centraal. De inzichten die dit oplevert, zullen breed worden gedeeld. Daarnaast worden de punten uit het meerjarenbeleidsplan uitgewerkt in jaarlijkse werkplannen.

Bron: igj.nl

Wij zijn Zorg Assist Management en ondersteunen zorg- & welzijnsorganisaties bij: aanbesteden, kwaliteit, IGJ rapporten, strategie & beleid, detacheren op management niveau en bij het vinden & aanvragen van subsidies. Nieuwsgierig naar ons, of hulp nodig? Bel of mail ons en wij maken graag een vrijblijvende afspraak, om wederzijds te bespreken wat wij voor elkaar kunnen betekenen. 0592 201268 / info@zam.nu

Wij bellen u graag terug

Wij bellen u graag terug