VWS-begroting: passende zorg moet kosten beperken

door | 21-09-22 | Financieel, Nieuws

Het kabinet-Rutte zet volgend jaar stevig in op passende zorg. Met een hogere eigen bijdrage voor Wmo-zorg en investeringen om op termijn het gebruik van zorg af te remmen. Want de kosten lopen sterk op: de uitgaven overschrijden volgend jaar ruimschoots de 100 miljard euro.

‘Een eerlijkere eigen bijdrage is noodzakelijk om de aanzuigende werking van huishoudelijke hulp te remmen en de (financiële) druk op Wmo-voorzieningen in brede zin te verminderen’, schrijft minister Kuipers van VWS in de begroting 2023. Standaardisatie in de uitvoering drukt ook kosten, verwacht VWS.

VWS is bezig met een wetswijziging hiervoor. In de tussentijd moet het abonnementstarief scherper in de gaten worden gehouden, met onder meer een toets van het CAK. IGJ gaat controleren of het toezicht op de Wmo-zorg in gemeenten op orde is. Het ministerie stelt dat eerdere pogingen om de Wmo-kosten in de hand te houden, zijn mislukt.

Prijsmaatregelen

Ook andere zorgsectoren moeten rekening houden met prijsmaatregelen, staat in de begroting 2023. Waar, dat weet VWS nog niet, maar ‘sturing op doelmatigheid via de tarieven’ staat op de agenda. Dat moet gebeuren door ‘normatieve elementen toe te voegen in sectoren waar vaste- of maximumtarieven worden gehanteerd.’ VWS boekt voor 2024 alvast een besparing in van 120 miljoen euro.

Het ministerie stelt bovendien een ‘technische werkgroep houdbare zorg’ in. Die gaat varianten bestuderen om ‘de beheersing van de zorguitgaven op macroniveau te verbeteren’. Directe aanleiding zijn de voortdurend stijgende kosten voor de zorg – vooral door de inflatie en loonstijging.

Volgend jaar geeft Nederland 6 procent meer uit aan zorg, waarmee het totaalbedrag op 103 miljard komt. In 2023 is de gemiddelde volwassene 6600 euro kwijt aan zorg, inclusief zorgtoeslagen en eigen betalingen. Om de toegenomen uitgaven te dekken, stijgt de ziektekostenpremie voor de basisverzekering met 9 procent naar gemiddeld 1649 euro per jaar, of 137 euro per maand.

Stimuleren passende zorg

Met investeringen wil VWS de kosten op termijn verlagen en de kwaliteit verhogen. Het kabinet steekt volgend jaar 50 miljoen euro in programma’s die passende zorg stimuleren. Dit bedrag loopt op tot 100 miljoen euro in 2026. Verder moet Zorginstituut Nederland de toets op het basispakket verbeteren en verbreden.

Om passende zorg af te dwingen, gaat het Zorginstituut ‘de kwaliteit van zorg en transparantie hierover scherper definiëren’. Deze organisatie moet ook de sturing op effectieve zorg in het basispakket versterken. Daarom wordt er ‘grootschalig geïnvesteerd in effectiviteitsonderzoek’.

Aanscherpen en aanvullen

Om de zorgkosten op langere termijn te drukken, gaat het kabinet de maatregelen in het Preventieakkoord ‘aanscherpen en aanvullen’. Het kabinet verhoogt de accijnzen op tabak en frisdrank, stimuleert het stoppen met roken en zet extra in op terugdringing van alcoholgebruik. Verder verbreedt VWS de preventieaanpak met mentale gezondheid. Daarvoor wordt 90 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Andere maatregelen in de VWS-begroting 2023 zijn 200 miljoen euro voor de versterking van de pandemische paraatheid en 300 miljoen voor samenwerking tussen zorgdomeinen, zoals huisartsenzorg, ggz, gemeenten en ziekenhuizen. Voor de ouderenzorg wordt verwezen naar het recente programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO), waarvoor 280 miljoen euro wordt uitgetrokken in 2023. Daarvan is 80 miljoen euro om ouderen te ondersteunen zodat zij langer in hun vertrouwde omgeving blijven wonen.

Bijna 41 miljoen euro is er voor medicatieveiligheid. Dat moet plaatsvinden door een betere uitwisseling van medicatiegegevens in de keten (medicatieoverdracht) en de ontsluiting van die data naar de patiënt via een persoonlijke gezondheidsomgeving. In 2023 wordt een start gemaakt met de eerste implementatie van medicatieoverdracht in een beperkte setting in twee regio’s.

Betere palliatieve zorg

De palliatieve zorg kan beter, meent VWS. Daarom is besloten tot en met 2027 150 miljoen euro te investeren om de ‘kwaliteit, toegankelijkheid en financiering van de palliatieve zorg en geestelijke verzorging thuis een impuls te geven’. Doel is meer bewustwording over palliatieve zorg, proactieve zorg en ondersteuning. Ook de ziekenhuizen en zbc’s krijgen een jaar extra geld via de Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg (KPZ) voor de opleiding van zorgmedewerkers.

Huisartsopleiding

Het kabinet trekt meer geld uit voor de huisartsenopleiding. In 2023 en in 2024 is er geld voor twintig extra plekken voor de driejarige huisartsopleiding.

Bron: Zorgvisie

Wij zijn Zorg Assist Management en ondersteunen zorg- & welzijnsorganisaties bij:
aanbesteden, kwaliteit, IGJ rapporten, strategie & beleid, detacheren management niveau en bij het vinden & aanvragen van subsidies.

Nieuwsgierig naar ons, of hulp nodig? bel of mail ons en wij maken graag een vrijblijvende afspraak, om wederzijds te bespreken wat wij voor elkaar kunnen betekenen.
0592 201268 / info@zorgassistmanagement.nl

Wij bellen u graag terug

Wij bellen u graag terug