Per 01-03-2023: 2e ronde subsidie (ont)regel projecten voor zorgaanbieders met Zvw contract

door | 26-01-23 | Financieel, Nieuws, P&O, Subsidies

Bent u een zorgaanbieder, die voor 01-07-2020 al Zvw zorg leverde en wilt u graag uw regels vereenvoudigen? Per 01-03-2023 opent de 2e ronde subsidie (ont)regel de zorg.
Volgens de onderstaande voorwaarden kunt u hier wellicht voor in aanmerking komen.

Het onderdeel Subsidie Assist van Zorg Assist Management kan u daarbij helpen. Bel of mail  ons: 0592 2021268, of info@subsidieassist.nl

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, gelden een aantal voorwaarden:
 • De activiteiten hebben als doel het schrappen, vereenvoudigen of herinrichten van administratieve processen.
 • De subsidieaanvrager was voor 1 juli 2020 actief als Zvw-zorgaanbieder.
 • De activiteiten moeten de administratieve lasten van minimaal 10 zorgmedewerkers verlichten.
 • Zorgmedewerkers worden betrokken bij het opstellen en uitvoeren van de activiteiten.

2e van 3 inschrijfrondes

Met de subsidieregeling kunnen zorgorganisaties zelf aan de slag met het verminderen van regeldruk in de eigen organisatie. Minder administratieve lasten geeft zorgmedewerkers meer tijd voor goede zorg en vergroot het werkplezier. In november 2023 volgt de 3e aanvraagrondes.

Hoogte subsidie en budget

In totaal stelt het ministerie van VWS 9,5 miljoen euro voor de subsidieregeling beschikbaar dat is verdeeld over drie subsidierondes.

 • Eerste ronde: 1 t/m 31 oktober: deze ronde is gesloten.
 • Tweede ronde: 1 t/m 31 maart 2023
 • Derde ronde:   1 t/m 30 november 2023

De hoogte van een subsidieaanvraag kan variëren van € 25.000 tot € 124.999 euro. Van de totale kosten voor de activiteiten wordt ten minste 25% door de aanvrager zelf gefinancierd. Bij overschrijding van het subsidieplafond wordt het subsidiebedrag verdeeld door loting. Dit bleek na de eerste ronde noodzakelijk: het ministerie van VWS ontving maar liefst 166 aanvragen, waarvan er na loting en inhoudelijke beoordeling uiteindelijk 28 subsidie toegewezen kregen.

Aan wat voor projecten kun je denken?

 • Vereenvoudigen van interne verantwoordingsprocessen, -protocollen en –werkwijzen;
 • Verminderen van tijdschrijven;
 • Ophalen, inventariseren en vervolgens aanpakken van administratieve lasten rondom verantwoording binnen de organisatie;
 • Ontwikkelen, implementeren en borgen van een aanpak van regeldruk binnen de eigen organisatie;
 • Vereenvoudigen van behandelplannen;
 • Wijzigen van (technische) systemen die nodig zijn om verantwoordingslasten te verminderen.

In de komende periode zullen alle projecten die subsidie ontvingen door het ministerie van VWS gepubliceerd worden. Hiermee hoopt het min. VWS andere zorginstellingen te inspireren om te ontregelen!

Bron: ministerie van VWS

Wij zijn Zorg Assist Management en ondersteunen zorg- & welzijnsorganisaties bij:
aanbesteden, kwaliteit, IGJ rapporten, strategie & beleid, detacheren management niveau en bij het vinden & aanvragen van subsidies.

Nieuwsgierig naar ons, of hulp nodig? Bel of mail ons en wij maken graag een vrijblijvende afspraak, om wederzijds te bespreken wat wij voor elkaar kunnen betekenen.
0592 201268 / info@subsidieassist.nl

Wij bellen u graag terug

Wij bellen u graag terug