Het nieuwe leidinggeven in de zorg: “De enige constante is verandering.”

door | 15-11-23 | Werving en selectie

Leidinggevenden moeten continue meebewegen met de wind en anticiperen op de stroom van veranderingen. Wat betekent dit concreet voor leidinggevenden in de zorg?

Zij krijgen te maken met veranderende rollen, nieuwe uitdagingen en een grote onzekerheid. Enerzijds moet er elke dag zorg worden geleverd en moet het team overeind blijven. Aan de andere kant moeten deze leidinggevende anticiperen op de vele ontwikkelingen die op hun afkomen.

Dat vergt andere competenties en een leiderschapsrol die nog te weinig wordt onderkend bij het werven en selecteren van leidinggevenden in de zorg. De nieuwe leidinggevende in de zorg moet het speelveld overzien: van organisatieblikveld naar netwerken en gezamenlijk maatschappelijk belang. Denk aan patiëntenparticipatie en nieuwe vormen van samenwerken. Daarnaast moeten managers de omslag maken van het beheersen van gecompliceerde vraagstukken naar het leren omgaan met complexiteit. Dat vraagt experimenteerruimte, vernieuwen en het (deels) loslaten van beheersmatige, huidige processen.

Competenties van leidinggevenden in de zorg

Innovatiekracht, ondernemerschap, verbinden, lef en flexibel mee durven bewegen worden daarmee belangrijkere competenties voor de nieuwe leidinggevenden in de zorg. De filosoof Ernst Bloch spreekt over “het bewustzijn van het nog-niet”. Leidinggevenden moeten het verleden begrijpen, waardoor zij open kunnen staan om te ontdekken wat nog gaat komen, in plaats van het streven voortdurend grip te willen hebben.

Eigenlijk zoeken we dus leidinggevenden in de zorg die in staat zijn om zich te verhouden tot deze complexiteit, chaos te verdragen en organisaties en teams vertrouwen kunnen geven om zich hierin te ontwikkelen en verbinding zoeken op alle lagen.

We zoeken naar nieuwe leiders in de zorg die competenties hebben om transformatie te begeleiden en zich weten te verhouden tot complexiteit binnen de volgende context:

 

Paradigma Traditioneel Transformatie, Context en complexiteit
Intellectueel leiderschap Kennis en ervaring Visie en context
Management Controle Richting en systeemdynamiek
Communicatie Autoriteit Charisma en maatschappelijk belang
Interpersoonlijk leiderschap Positie Autonomie en verbinding

 

Belangrijke succesfactoren bij de werving en selectie

De nieuwe leiddinggevende in de zorg heeft dus andere competenties nodig. Dat betekent dat in de werving en selectie ook andere belangrijke succesfactoren een rol spelen.

1. Zicht op competenties passend bij de transformatie van de zorg

Een solide wervingsproces begint met het opstellen van een duidelijk managementprofiel passend bij de ontwikkelingen in de zorg en het vermogen om op een andere manier de leiderschapsrol vorm te geven. Dit omvat in veel mindere mate de vereiste ervaring en kwalificaties, maar vooral specifieke competenties die cruciaal zijn zoals innovatiekracht, ondernemerschap, lef, moed, verbinden en het vermogen teams hierin mee te nemen en ruimte te bieden.

2. Cultuur en waarden

Zorginstellingen moeten nadrukkelijk zoeken naar leidinggevenden die cultuur en waarden uitdragen die de zorgorganisatie nastreeft om de visie en ambitie concreet vorm te geven. Congruent gedrag en gedragenheid is hierbij essentieel.

 3. Gedragsgerichte interviews

Gedragsgerichte interviews zijn een belangrijk onderdeel bij het effectief beoordelen van de geschiktheid van kandidaten. Zowel op competenties als cultuur en waarden. Eigen relevante ervaringen, visie op actuele zorgthema’s en het vermogen tot reflecteren zijn belangrijke onderdelen in het interview.

4. Betrek zorgprofessionals bij het wervingsproces

Zorgprofessionals kunnen waardevolle inzichten bieden bij het selecteren van managementkandidaten, omdat ze weten wat er op mensniveau in de praktijk nodig is om veranderingen die op de zorg afkomen te begeleiden.

We hopen dat deze blog u helpt bij het werven van succesvolle managers die passen bij de uitdagingen die nu spelen in de zorgsector. Als u nog meer specifieke vragen hebt of behoefte hebt aan verdere informatie, aarzel dan niet om contact op te nemen met het HR team van Zorg Assist Management. We denken graag met u mee: ZAM HR diensten.

Janine Postema, Marleen Bruinsma en Levi Posthumus zijn het HRM team van ZAM en zorgen ze voor duurzame HR visie rond leiderschap, werving, selectie en interim management voor de zorgsector.

Wij zijn Zorg Assist Management en ondersteunen zorg- & welzijnsorganisaties bij: aanbesteden, kwaliteit, IGJ rapporten, strategie & beleid, detacheren op management niveau en bij het vinden & aanvragen van subsidies. Nieuwsgierig naar ons, of hulp nodig? Bel of mail ons en wij maken graag een vrijblijvende afspraak, om wederzijds te bespreken wat wij voor elkaar kunnen betekenen. 0592 201268 / info@zam.nu

Wij bellen u graag terug

Wij bellen u graag terug