Zorg & Welzijnsorganisaties

Wij geloven in zorgorganisaties die primair gericht zijn op het leveren van de beste zorg.

Zorg & Welzijnsorganisaties

Actuele kennis over aanbestedingen, kwaliteitseisen, een Zorgbrede Governance Code, HACCP, privacy aspecten en bedrijfsvoering, is noodzakelijk om de beste zorg te gaan of blijven leveren. Daarnaast is er een toename van controles door Toezichthoudende Instanties, zoals: NZA, IGJ, Zorgkantoren, Verzekeraars, Gemeenten en overige overheidsgestuurde instanties.
De kennis rondom voornoemde vraagstukken is niet in elke organisatie aanwezig.

Zorg Assist Management (ZAM) ondersteunt u hierbij uitvoerend en adviserend. Zo kunt u zich richten op de beste zorg, en waar nodig gebruik maken van de onderstaande expertise van ons vaste team voor een goede bedrijfsvoering:

Wij bieden gedrevenheid en een helpende hand. Zorg Assist Management is eind 2016 gestart door Marleen Bruinsma en Hans B. Ottens.

Voor een specifiek vraagstuk:

 • Een specifieke aanbesteding
 • Aanscherpen van uw kwaliteitssysteem
 • Ontwikkelen en integreren van uw Zorgbrede Governance Code
 • Inrichten van de noodzakelijke HACCP richtijnen
 • Ondersteunen bij een aanwijzing of dwangmiddel door een Toezichthoudende Instantie
 • Detachering en zoeken van ervaren consultants op het gebied van: kwaliteitsmanagement, schuldhulpverlening, HACCP controle en ontwikkeling, HRM & verzuimbeheer en overige functies in overleg

Als signaalfunctie:

 • Signaleringssysteem voor aanbestedingen in uw werkgebied
 • Interne kwaliteitsaudits

Als adviseur of sparringpartner bij groei of ontwikkeling van uw organisatie:

 • Strategie en groeiperspectief
 • Bestendigen van uw bedrijfsvoering bij groei
 • Samenwerking & innovatie

Als intermediair bij (keten)samenwerking:

 • ZAM is gesprekspartner voor gemeenten, zorgkantoren en/of zorgverzekeraars

VRAAGBAAK VOOR ZORGORGANISATIES

Wij delen de kennis met u!

Zorg Assist Management (ZAM) ondersteunt u uitvoerend en adviserend over optimaliseren van uw kennis over aanbestedingen, kwaliteitseisen, een Zorgbrede Governance Code, HACCP, privacy aspecten en bedrijfsvoering.

Wij laten geen vraagstuk onbeantwoord.

Wij bellen u graag terug

Wij bellen u graag terug