Financiële situatie ouderenzorg onhoudbaar

door | 8-09-23 | Financieel, Ouderenzorg

Instellingen in de ouderenzorg staan onder zware financiële druk. Na analyse van jaarverslagen van bijna 800 zorgorganisaties door accountantskantoor BDO blijkt dat hun financiële situatie onhoudbaar wordt. Als de huidige trend zich voortzet, zijn faillissementen niet uit te sluiten.

Halvering winsten

In het afgelopen jaar zagen de instellingen hun winsten halveren van 533 naar 263 miljoen euro. Uit de analyse kwam naar voren dat 238 van de onderzochte organisaties verlies draaiden, een stijging van 40% ten opzichte van het voorgaande jaar.

Verschillende oorzaken

Deze alarmerende situatie heeft verschillende oorzaken. Ten eerste zijn er hogere uitgaven voor personeel. Veel zorginstellingen zijn gedwongen om relatief dure zzp’ers in te huren, wat zorgt voor stijgende inhuurkosten. Mike Tagage van BDO wijst ook op andere factoren zoals hoge ziekteverzuimcijfers, die afgelopen jaar in het vierde kwartaal ruim 9% bedroegen, en de problemen die ontstaan wanneer vast personeel en zzp’ers samenwerken.

Dalende inkomsten

Bijkomend probleem zijn de dalende inkomsten. Instellingen krijgen vanaf volgend jaar minder financiële middelen voor huisvesting van hulpbehoevenden. Bovendien heeft het kabinet een bezuiniging van 1,2% aangekondigd, een percentage dat de komende jaren nog verder oploopt. Dit terwijl zorgverzekeraars druk uitoefenen om tarieven laag te houden.

Als gevolg van deze financiële problemen zijn zorginstellingen vaker aangewezen op mantelzorgers. Daarnaast hebben ze minder middelen beschikbaar voor noodzakelijke investeringen zoals verduurzaming en automatisering.

Zorgen bij NNCZ

Roeli Mossel van NNCZ, de koepel van ouderenzorgorganisaties, zegt in gesprek met NPO Radio 1 de zorgen te bevestigen. Ze waarschuwt voor aankomende bezuinigingen en roept het kabinet op om de geplande kortingen voor 2024 te schrappen. Ze benadrukt dat zorginstellingen bereid zijn om te vernieuwen, mits ze financieel gesteund worden.

Dreiging kwaliteitsverlies

De huidige situatie dreigt de kwaliteit van de zorg te verminderen. Dit kan leiden tot minder persoonlijke aandacht, verminderde dagbesteding en een afname in de algemene verzorging van ouderen. BDO en betrokken zorgorganisaties roepen op tot dringend ingrijpen vanuit de overheid.

Bron: www.faillissementsdossier.nl

Wij zijn Zorg Assist Management en ondersteunen zorg- & welzijnsorganisaties bij: aanbesteden, kwaliteit, IGJ rapporten, strategie & beleid, detacheren management niveau en bij het vinden & aanvragen van subsidies. Nieuwsgierig naar ons, of hulp nodig? Bel of mail ons en wij maken graag een vrijblijvende afspraak, om wederzijds te bespreken wat wij voor elkaar kunnen betekenen. 0592 201268 / info@zam.nu

Wij bellen u graag terug

Wij bellen u graag terug