Geen gesteggel over tarieven jeugdhulp?

Geen gesteggel over tarieven jeugdhulp?

Maatregel moet einde maken aan kibbelende gemeenten en jeugdhulpaanbieders. Op 1 juli is de AMvB reële prijzen Jeugdwet in werking getreden. Deze Algemene Maatregel van Bestuur moet gemeenten meer houvast bieden bij het vaststellen van ‘reële tarieven’ voor...
Vergoedingenlijst pgb-Wlz 2024 beschikbaar

Vergoedingenlijst pgb-Wlz 2024 beschikbaar

De zorgkantoren spreken jaarlijks gezamenlijk af wat ze wel en wat ze niet vergoeden vanuit het pgb. Dit leggen ze vast in de vergoedingenlijst. De vergoedingenlijst pgb-Wlz 2024 is inmiddels beschikbaar. Een belangrijke wijziging hierin is dat een...
Indexering kosten Jeugdwet en Wmo 2024

Indexering kosten Jeugdwet en Wmo 2024

vrijdag 8 september 2023 (Update 14 september 2023 met nieuwe berekening) De VNG adviseert gemeenten ook in de periode 2023-2024 voor de indexering van Wmo- en Jeugdwettarieven het OVA-percentage toe te passen. Prijsindexcijfers materiële kosten 2024 (voorlopig)...