Hoe pakt het IZA uit voor de ggz? Acht gedachten

Hoe pakt het IZA uit voor de ggz? Acht gedachten

FWG werkt momenteel hard aan het trendrapport over de ggz, dat we in maart 2023 presenteren. Hierin beschrijven we de ontwikkelingen die gaande zijn in de ggz en hoe organisaties zich kunnen voorbereiden op de toekomst. Maar nu is er het Integraal Zorgakkoord (IZA)....
Meer duidelijkheid in beroepenstructuur psychologische zorg

Meer duidelijkheid in beroepenstructuur psychologische zorg

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vereenvoudigt de beroepenstructuur. Met dit besluit komt er per 1 januari 2025 één basisberoep voor de psychologische zorg in de Wet BIG. Deze wijziging moet professionals én cliënten meer duidelijkheid geven...
Kamer wil dat de NZa zorgplicht in GGz beter handhaaft

Kamer wil dat de NZa zorgplicht in GGz beter handhaaft

De Tweede-Kamer-fracties van de VVD, D66, CDA, GroenLinks en PvdA willen dat de NZa de zorgplicht in de GGz beter handhaaft. De NZa zet weliswaar in op strenger toezicht op proactief handelen van zorgverzekeraars, maar maakt nog geen gebruik van handhavend optreden....