Publieksversie NZa jaarverslag 2023: Meer samenwerking

Publieksversie NZa jaarverslag 2023: Meer samenwerking

Alle partijen in de zorg moeten veranderen om de zorg in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden. Dat geldt ook voor de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). In 2023 pakten we deze rol op vanuit onze drie kerntaken: regulering, toezicht en advisering – en in...
Aanbesteden jeugdzorg in verdomhoekje

Aanbesteden jeugdzorg in verdomhoekje

Experts stellen dat de Tweede Kamer zich vergist door te streven naar afschaffing. Het aanbesteden van jeugdzorg ligt onder vuur. De Tweede Kamer ziet deze inkoopmethode liever vandaag dan morgen verdwijnen. Experts zijn sceptisch. Al is het omdat gemeenten helemaal...
Deel Wmo krijgt aparte financiering

Deel Wmo krijgt aparte financiering

Rijk en gemeenten gaan gezamenlijk het openeinde-deel van de regeling beëindigen. In de toekomst zal een deel van de Wmo niet langer via de algemene uitkering van het Gemeentefonds gaan, maar via een aparte financiering. Dat heeft het demissionaire kabinet afgesproken...