Deel Wmo krijgt aparte financiering

Deel Wmo krijgt aparte financiering

Rijk en gemeenten gaan gezamenlijk het openeinde-deel van de regeling beëindigen. In de toekomst zal een deel van de Wmo niet langer via de algemene uitkering van het Gemeentefonds gaan, maar via een aparte financiering. Dat heeft het demissionaire kabinet afgesproken...

Kwaliteit Wmo-toezicht blijft laag

Gemeenten hebben het toezicht op de hulp en ondersteuning die zij geven via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), nog steeds niet verbeterd.  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) dringt aan op het snel invoeren van de aangekondigde gemeenschappelijke...
Voorlopige versie van rekentool Wmo 2023 beschikbaar

Voorlopige versie van rekentool Wmo 2023 beschikbaar

Berenschot ontwikkelde een voorlopige versie van de rekentool Wmo 2023 (huishoudelijke hulp en individuele begeleiding). Hierin zijn alle op dit moment bekende gegevens voor het komende jaar geactualiseerd zoals de cao en de sociale lasten. Voorlopige versie rekentool...
Invoering eerlijkere eigen bijdrage huishoudelijke hulp

Invoering eerlijkere eigen bijdrage huishoudelijke hulp

Om de houdbaarheid van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) te verbeteren, voert het kabinet een aantal aanpassingen door in het stelsel. De belangrijkste aanpassing is de invoering van een passende eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp per 1 januari 2025...