Indexering kosten Jeugdwet en Wmo 2024

Indexering kosten Jeugdwet en Wmo 2024

vrijdag 8 september 2023 (Update 14 september 2023 met nieuwe berekening) De VNG adviseert gemeenten ook in de periode 2023-2024 voor de indexering van Wmo- en Jeugdwettarieven het OVA-percentage toe te passen. Prijsindexcijfers materiële kosten 2024 (voorlopig)...
IGJ start Toezicht Lokale Teams

IGJ start Toezicht Lokale Teams

Hoe vakbekwaam en cliëntgericht zijn professionals in lokale teams? Hebben zij voldoende competenties en kennis om de problemen van een kind en zijn gezin in kaart te brengen en een plan voor hen te maken? Om dit in beeld te krijgen is de Inspectie Gezondheidszorg en...
Stevige hervorming gesloten jeugdhulp

Stevige hervorming gesloten jeugdhulp

Stevige hervorming gesloten jeugdhulp: nul plaatsingen en kleinschalige woonplekken. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) kwam op 08-07-2022 met een plan voor drastische hervormingen in de gesloten jeugdhulp. De huidige, grootschalige locaties zullen transformeren in...
Gemeenten traag met kostenbesparing jeugdzorg

Gemeenten traag met kostenbesparing jeugdzorg

Een belangrijk deel van de gemeenten is nog niet of slechts deels toegekomen aan de maatregelen om de kosten voor de jeugdzorg dit jaar met 214 miljoen euro te beperken. Dat blijkt uit een peiling van de VNG, waarop ruim de helft van de gemeenten reageerde. De VNG...