Budget voor langdurige zorg in 2024 voorlopig voldoende

Budget voor langdurige zorg in 2024 voorlopig voldoende

Voor het komende jaar verwacht de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dat het budget voor de langdurige zorg in 2024 voldoende is om alle noodzakelijke zorg te vergoeden. De NZa verwacht een ruimte in het kader tussen de € 1 miljoen en € 322 miljoen. Hoewel ze...
Vergoedingenlijst pgb-Wlz 2024 beschikbaar

Vergoedingenlijst pgb-Wlz 2024 beschikbaar

De zorgkantoren spreken jaarlijks gezamenlijk af wat ze wel en wat ze niet vergoeden vanuit het pgb. Dit leggen ze vast in de vergoedingenlijst. De vergoedingenlijst pgb-Wlz 2024 is inmiddels beschikbaar. Een belangrijke wijziging hierin is dat een...