ActiZ steunt alsnog Integraal Zorgakkoord.

door | 16-09-22 | Nieuws

De leden van ActiZ hebben inmiddels voldoende vertrouwen dat ze de afspraken uit het Integraal Zorgakkoord waar kunnen maken. Tijdens de Algemene Ledenvergadering vrijdag bleek dat leden van de branchevereniging van zorgorganisaties het Integraal Zorgakkoord alsnog steunen. Met de duidelijke opdracht de afspraken uit het akkoord nauwgezet te monitoren.

Maandag liet ActiZ weten geen handtekening te kunnen zetten onder het Integraal Zorgakkoord omdat er eerst meer garanties, randvoorwaarden en resultaten nodig waren. Hierna is veelvuldig gesproken met het ministerie van VWS, de Nederlandse Zorgautoriteit, Zorgverzekeraars Nederland en andere IZA-partijen. Het ging over de al gemaakte afspraken en hoe hier verder uitvoering aan wordt gegeven in de praktijk. Dit leidde tot voldoende vertrouwen bij de ActiZ-leden om het Integraal Zorgakkoord alsnog te steunen. Wel onder de conditie dat de afspraken worden nageleefd en al in de zorgcontractering van 2023 zichtbaar zijn.

Integraal is met ActiZ

Het Integraal Zorgakkoord bevat afspraken om de zorg meer toekomstbestendig te maken. De rol van de wijkverpleging is daarin cruciaal. De wijkverpleging houdt de hele zorg toegankelijk. Goede wijkverpleging biedt mensen kwaliteit van zorg en leven, voorkomt ziekenhuisopnames en beperkt de druk op de huisarts. ActiZ-voorzitter Anneke Westerlaken: ‘Een zorgakkoord kan daarom niet integraal zijn zonder steun van ActiZ, we zijn immers de grootse sector en belangrijke schakel in het zorgdomein.’

Een zorgakkoord kan niet integraal zijn zonder steun van ActiZ, we zijn immers de grootse sector en belangrijke schakel in het zorgdomein
(Anneke Westerlaken; Actiz voorzitter).

Samenwerken

In het Integraal Zorgakkoord staan naast afspraken over het voorkomen van zwaardere zorg en betere samenwerking, ook financiële afspraken. Landelijk komt er meer geld beschikbaar voor de wijkverpleging. ‘Zorgorganisaties willen samen met zorgverzekeraars investeren in de wijkverpleging’, zegt Anneke Westerlaken, ‘in arbeidsvoorwaarden, opleiding en scholing van zorgprofessionals, in het verlichten van de werkdruk, in het samenwerken met andere zorgverleners in de keten en digitalisering. Reële tarieven zijn daarbij een basisvoorwaarde.’

Verantwoordelijkheid nemen

De maatschappelijke opgave is enorm. Het aantal ouderen stijgt de komende jaren van 2,6 miljoen nu, naar 4,6 miljoen in 2040, van wie ruim 1,5 miljoen boven de 80 jaar. Dat betekent ook dat de vraag naar zorg zal stijgen. Westerlaken: ‘ActiZ wil haar verantwoordelijkheid nemen. De ouderenzorg kan en wil helpen om bij te dragen aan oplossingen voor de maatschappelijke opgave door de vergrijzing. Bijvoorbeeld met het bieden van hulp en ondersteuning aan iemands netwerk, met de introductie van technische hulpmiddelen die mensen helpen zelfstandig te blijven wonen en met passende zorg door zorgprofessionals. Met elkaar moeten we de zorg voor ouderen opnieuw uitvinden.’

Bron: www.actiz.nl

Wij bellen u graag terug

Wij bellen u graag terug