Kamer wil dat de NZa zorgplicht in GGz beter handhaaft

door | 27-10-22 | GGz, Nieuws

De Tweede-Kamer-fracties van de VVD, D66, CDA, GroenLinks en PvdA willen dat de NZa de zorgplicht in de GGz beter handhaaft. De NZa zet weliswaar in op strenger toezicht op proactief handelen van zorgverzekeraars, maar maakt nog geen gebruik van handhavend optreden. Minister Conny Helder voor Langdurige Zorg steunt de NZa, blijkt uit antwoorden van de minister in een Schriftelijk Overleg.

Houdt de NZa wel goed toezicht op zorgverzekeraars of zij de zorgplicht in de GGz wel nakomen? Daarover bestaan zorgen bij de Tweede-Kamer-fracties van de VVD, D66, CDA, GroenLinks en PvdA. Aanleiding vormt de sluiting van drie klinieken voor zware gespecialiseerde GGz (Eikenboom, CvP en KIB Amsterdam) eerder in 2022 en de lange wachttijden in de ggz. Volgens de NZa stonden er in de zomer circa 60.000 mensen op de wachtlijst, van wie 41.000 langer wachten dan de Treeknorm van vijftien weken.

Sluiting GGz-klinieken

Weliswaar is de zorgplicht bij de sluiting van de drie GGz-klinieken niet geschonden, maar er zijn wel ‘zorgplichtrisico’s’ geweest. Dat schreef de Nederlandse Zorgautoriteit in de zogeheten ‘Rode draden analyse’ in juli. Bovendien kondigde de NZa op 13 oktober aan in 2023 strenger te gaan controleren of zorgverzekeraars wel proactief optreden. Alle zorgverzekeraars krijgen in 2023 bezoek van de NZa voor een vervolgonderzoek.

Zorgen Kamer over zorgplicht

Maar de Tweede-kamer-fracties van de VVD, D66, CDA, GroenLinks en PvdA zijn hierdoor niet gerustgesteld, zo blijkt uit de Kamervragen aan minister Helder in een Schriftelijk Overleg. De VVD wil dat de zorgplicht structureel wordt gemonitord. D66 wil dat de NZa het handhaven op de zorgplicht concreter invult. Ook GroenLinks wil garanties dat de zorgplicht beter wordt gehandhaafd. De PvdA wil een reactie op het artikel ‘NZa faalt bij handhaven van zorgplicht van zorgverzekeraars’ in Zorgvisie. Daarin zet advocaat Diederik Schrijvershof uiteen hoe de NZa per regio kan controleren of zorgverzekeraars wel voldoende GGz inkopen.

Voldoende GGz inkopen

Maar die informatie ontbreekt volgens de minister nu nog. Afspraken in het Integraal zorgakkoord (IZA) moeten daarin verandering brengen. Daarin is afgesproken dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars in 2023 landelijk en regionaal het aanbod van ‘cruciale zorg’ in de GGz in kaart brengen. Met regiobeelden en regioplannen kan dan worden vastgesteld wat het aanbod in een regio moet zijn en of zorgverzekeraars wel voldoende inkopen.

NZa houdt aanwijzing op zak

De NZa lijkt door te gaan op de route van nader onderzoek en zorgverzekeraars zo nodig aanspreken. De instrumenten voor handhavend optreden laat de NZa vooralsnog in haar gereedschapskist. Zo kan de toezichthouder handhavend optreden door zorgverzekeraars een aanwijzing te geven om voldoende zorg in te kopen. Ook een boete onder dwangsom is een optie. Van die instrumenten maakt de NZa dus geen gebruik, als het gaat om het handhaven van de zorgplicht in de ggz. De scheidsrechter waarschuwt, maar houdt de kaarten op zak. Minister Helder wijst op de onafhankelijke rol die de NZa als toezichthouder heeft. Ze wil niet op de stoel van de NZa gaan zitten als het gaat om de beoordeling of de zorgplicht wel of niet is geschonden.

Laagdrempelig meldpunt klachten zorgplicht

De PvdA wil een laagdrempelig meldpunt bij de NZa voor het schenden van de zorgplicht. Maar de minister vindt dat niet nodig. Ze verwijst naar de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Daarbij gaat de minister voorbij aan het gegeven dat de trajecten bij de SKGZ lang duren en om grote juridische vaardigheden vragen. Het SKGZ is dus niet bepaald een laagdrempelig loket voor patiënten. Bovendien is het SKGZ helemaal niet ingericht op  duizenden casussen per jaar.

Behandelcapaciteit

Opvallend is dat de sector verwacht dat de behandelcapaciteit in de GGz met 6 procent kan toenemen. De winst zit in grotere inzet van hybride zorg, meer groepsbehandelingen en een kortere behandelduur. Op die manier denkt de sector de wachttijd in de ggz terug te kunnen brengen naar circa vijf weken, zegt minister Helder, refererend aan IZA-afspraken. De Kamer debatteert op 2 november over de wachtlijsten in de ggz.

Serie wachtlijsten ggz

Zorgvisie maakt een serie over de wachtlijsten in de ggz, de zorgplicht van zorgverzekeraars en het toezicht daarop van de NZa. Dit zijn eerder verschenen artikelen:

  1. Wegwerken wachtlijsten ggz kost zeker 150 miljoen euro‘;
  2. Dit is waarom zorgverzekeraars onvoldoende GGz inkopen;
  3. Dit is waarom het aantal zelfstandige psychiaters een probleem zijn.
Bron: Zorgvisie

Wij zijn Zorg Assist Management en ondersteunen zorg- & welzijnsorganisaties bij:
aanbesteden, kwaliteit, IGJ rapporten, strategie & beleid, detacheren management niveau en bij het vinden & aanvragen van subsidies.

Nieuwsgierig naar ons, of hulp nodig? Bel of mail ons en wij maken graag een vrijblijvende afspraak, om wederzijds te bespreken wat wij voor elkaar kunnen betekenen.
0592 201268 / info@zorgassistmanagement.nl

Wij bellen u graag terug

Wij bellen u graag terug