Meer zeggenschap verpleegkundigen en verzorgenden

door | 4-11-22 | Governance, Nieuws

De Eerste Kamer is dinsdag akkoord gegaan met een initiatiefwetsvoorstel dat verpleegkundigen en verzorgenden meer wettelijke mogelijkheden biedt voor inspraak in het beleid van zorginstellingen. Het wetsvoorstel (35.660) van de Tweede Kamerleden Ellemeet (Groen Links) en Tielen (VVD) dat artikel 3 van de wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorgt (Wkkgz) wijzigt, werd door de Eerste Kamer als hamerstuk aanvaard.

Goede zorg

De wetswijziging houdt in dat onder het begrip ‘goede zorg’ in de Wkkgz straks ook de invloed valt van zorgverleners – met name verpleegkundigen en verzorgenden – op het primaire proces van zorgverlening en zorginhoudelijk beleid van de organisatie. De bedoeling is dat binnen zorginstellingen niks over de vakinhoud en beroepsontwikkeling van zorgverleners wordt besloten zonder ze daarbij te betrekken. Voor het wettelijk borgen van deze (mede-)zeggenschap is gekozen voor een open norm, namelijk dat zorgverleners invloed moeten hebben op het primaire proces van zorgverlening en het zorginhoudelijk beleid van de organisatie. Dat geldt zowel op het niveau van de raad van bestuur, als op het niveau van besluiten die op de werkvloer worden genomen. Een open norm biedt zorgaanbieders de ruimte om de invloed van zorgverleners op het zorginhoudelijk beleid en het primaire proces zo passend mogelijk vorm te geven.

Eerste Kamer kritisch

In de voorafgaande schriftelijke behandeling van het wetsvoorstel had een aantal fracties in de Eerste Kamer vragen over nut en noodzaak van het voorstel. Zo wilde de VVD-fractie weten of een aanvullende wettelijke verplichting wel noodzakelijk is voor de gewenste cultuuromslag. Ook werd verwezen naar kritiek van de Raad van State dat de norm voor het betrekken van zorgverleners in de praktijk al voldoende duidelijk is. De CDA-fractie wilde weten wat de relatie is met het werk van de Ondernemingsraad en de Verpleegkundige Adviesraad. De D66-fractie wilde weten of het wetsvoorstel ook betrekking heeft op andere zorgverleners dan verpleegkundigen en verzorgenden.

Bron: website Eerste Kamer

Wij zijn Zorg Assist Management en ondersteunen zorg- & welzijnsorganisaties bij:
aanbesteden, kwaliteit, IGJ rapporten, strategie & beleid, detacheren management niveau en bij het vinden & aanvragen van subsidies.

Nieuwsgierig naar ons, of hulp nodig? Bel of mail ons en wij maken graag een vrijblijvende afspraak, om wederzijds te bespreken wat wij voor elkaar kunnen betekenen.
0592 201268 / info@zorgassistmanagement.nl

Wij bellen u graag terug

Wij bellen u graag terug