Minister Helder: werkgever moet zelf op diplomafraude in de zorg letten

door | 31-08-22 | Nieuws, Personeel / Interim

Werkgevers zijn zelf verantwoordelijk voor het voorkomen van fraude met zorgdiploma’s. Om er zeker van te zijn dat sollicitanten een diploma echt behaald hebben kunnen ze een uittreksel van DUO als bewijs vragen. De uitvoeringsinstantie is begin dit jaar ook een bewustzijnscampagne gestart. Dat schrijft minister Conny Helder in een reactie op Kamervragen.

De minister reageert op vragen van PvdA-Tweede Kamerlid Mohamed Mohandis. Hij stelde zijn vragen naar aanleiding van een onderzoek van RTL waaruit zou blijken dat diplomafraude in de zorg toeneemt. De minister stelt zelf op de hoogte te zijn van onderzoeken van de IGJ hiernaar. ‘Deze zijn mijns inziens illustratief’, zegt ze hierover. ‘In 2017 nam de IGJ 8 meldingen over mogelijke diplomafraude en/of vervalste VOG’s in behandeling. In 2018 waren dat er 14. Vervolgens 43 in 2019, 22 in 2020 en 58 in 2021. Over 2022 zijn tot op heden 29 meldingen ontvangen.’

Goed opletten

Hoewel de minister het zorgelijk vindt dat mensen zonder de juiste diploma’s aan het werk zouden zijn, vind ze het in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van werkgevers om dit te voorkomen. Zij moeten ook niet te snel mensen aan het werk willen hebben. ‘Het is goed dat werkgevers in de zorg snelle procedures hebben zodat mensen snel aan het werk kunnen, echter werkgevers moeten ook goed opletten of zij voldoende gekwalificeerd personeel voor de functie aannemen. Zorgaanbieders zijn ten alle tijde eindverantwoordelijk voor het leveren van goede zorg. (..) Een werkgever kan het overleggen van een DUO-uittreksel een verplicht onderdeel van de sollicitatieprocedure maken. Omdat het uittreksel gemakkelijk te downloaden is voor een sollicitant, hoeft deze verplichting niet tot belemmeringen te leiden’, aldus de minister.

Voorlichtingscampagne

Begin dit jaar is uitvoeringsinstantie DUO gestart met een voorlichtingscampagne gericht op de zorgsector over het gebruik van Mijn diploma’s (voorheen het Diplomaregister) met als doel diplomafraude tegen te gaan. In Mijn diploma’s staan diplomagegevens van de meeste, door OCW erkende Nederlandse opleidingen. Werkgevers kunnen bij een sollicitatieprocedure aan de sollicitant vragen een DUO-uittreksel te overleggen. Dit uittreksel is gratis te downloaden en is een officieel bewijs dat het diploma behaald is. Een sollicitant hoeft alleen in te loggen op www.duo.nl of www.mijn.overheid.nl en kan dan via de diplomahulp direct het uittreksel downloaden.

Bron: Zorgvisie

Wij bellen u graag terug

Wij bellen u graag terug