NZa maakt regionale knelpunten gezondheidszorg inzichtelijk

door | 25-10-22 | Nieuws, Zorg algemeen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) publiceert vandaag 42 regiorapportages met daarin onder meer het regionale zorggebruik afgezet tegen het landelijke beeld. De beschikbaar gestelde analyses geven regionale zorgnetwerken inzicht in de regio en mogelijke knelpunten. Dit moet de regio’s helpen om gezamenlijk concrete regioplannen op te stellen. Zo kan de beweging naar passende zorg gemaakt worden zoals onlangs is afgesproken in het Integraal Zorgakkoord (IZA).

Zorg slimmer organiseren

Passende organisatie van zorg in de regio is noodzakelijk om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Op dit moment zien we dat de zorgvraag op veel plekken groter is dan het zorgaanbod. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de lange wachtlijsten in de medisch-specialistische zorg en geestelijke gezondheidszorg.

Door goede samenwerking in de regio kunnen we zorg slimmer organiseren en problemen verminderen, of soms zelfs voorkomen. Hiervoor moeten we weten waar toegankelijkheidsproblemen spelen. Daarom is het belangrijk om met partijen een beeld te vormen van de huidige- en toekomstige zorgvraag. Karina Raaijmakers, directeur Toezicht & Handhaving bij de NZa:

De regio-analyses zijn bedoeld als hulpmiddel voor zorgaanbieders en zorginkopers om te bepalen waar in de regio knelpunten in zorgvraag en -aanbod zitten. Onze bedoeling is hiermee een impuls te geven aan het maken van plannen om deze knelpunten op te lossen. Het belang hiervan is onderstreept in het Integraal Zorgakkoord. Door in de regio samen te werken aan het oplossen van knelpunten krijgt de transitie naar passende zorg echt invulling.

Inzicht dankzij regioanalyses

De 42 regioanalyses van de NZa bestaan uit 31 zorgkantoorregio’s en 11 ROAZ-regio’s. Met de analyses willen wij bijdragen aan de invulling en de regiobeelden en –plannen die partijen al hebben en zullen actualiseren, zoals is afgesproken in het IZA. Partijen moeten deze regioanalyses zelf verrijken met specifieke kenmerken van de regio en aanvullende informatie over de vraag en het aanbod van zorg. Overheidspartijen faciliteren hierin door alle beschikbare data te bundelen op de website De Juiste Zorg op de Juiste Plek. Daar staan verwijzingen naar regioanalyses van verschillende zorgverzekeraars en overheidsorganisaties zoals de NZa en het RIVM.

Samen met onder meer het RIVM zullen wij de handschoen oppakken om het IZA-proces in de regio’s te faciliteren en effectieve samenwerking aan een passende organisatie van de zorg te stimuleren. Mariken Leurs van het RIVM:

De regioanalyses van de NZa vullen bestaande regionale inzichten aan, zoals die al beschikbaar zijn via onze website regiobeeld.nl. In de toekomst willen we die uitbouwen om samen de regio’s zo goed mogelijk te ondersteunen met data en visualisaties. Niet alleen op het gebied van zorg, maar ook publieke gezondheid, welzijn, leefstijl en preventie. Zo bieden we gemeenten, zorgaanbieders en verzekeraars een steeds beter beeld van wat nodig is voor de juiste zorg op de juiste plek.

Doorontwikkeling

Op de website van de NZa zijn alle regionale analyses te vinden, inclusief meer informatie over het gebruik ervan. De NZa zal blijvend werk maken van het verbeteren van zicht op de regio’s. De NZa voegt stapsgewijs  extra informatie toe aan deze regiorapportages. Om scherp te krijgen hoe de regionale informatiepositie kan worden verbeterd gaat de NZa graag in gesprek met regionale partijen. Stuur daarvoor een mail naar info@nza.nl met in de onderwerpregel regioanalyses. Daarnaast zal de NZa volgen of de samenwerking in de regio goed van de grond komt. Elke regio is zelf verantwoordelijk voor het opstellen van het regiobeeld en regioplannen. Het initiatief tot het opstellen van regiobeelden en regioplannen wordt genomen door de marktleider zorgverzekeraar in de betreffende zorgkantoorregio samen met de door de gemeenten in de regio aangewezen gemeente. Partijen kunnen bij hen aansluiting zoeken.  Waar nodig zal de NZa een faciliterende en aanjagende rol vervullen.

Bron: NZa

Wij zijn Zorg Assist Management en ondersteunen zorg- & welzijnsorganisaties bij:
aanbesteden, kwaliteit, IGJ rapporten, strategie & beleid, detacheren management niveau en bij het vinden & aanvragen van subsidies.

Nieuwsgierig naar ons, of hulp nodig? Bel of mail ons en wij maken graag een vrijblijvende afspraak, om wederzijds te bespreken wat wij voor elkaar kunnen betekenen.
0592 201268 / info@zorgassistmanagement.nl

Wij bellen u graag terug

Wij bellen u graag terug