Zorgsector moet 1,5 miljard bezuinigen in Integraal Zorgakkoord

door | 11-07-22 | Nieuws

De zorgsector moet vanaf volgend jaar structureel 1,5 miljard euro per jaar bezuinigen. Dat is de inzet van het kabinet in de onderhandelingen voor het Integraal Zorgakkoord (IZA).

Een woordvoerder van het ministerie van VWS bevestigt dit bedrag. Met deze korting wil het kabinet de stijgende zorgkosten dempen. Die lopen sterker op dan vorig jaar op Prinsjesdag door het kabinet-Rutte werd verwacht. De zorguitgaven komen in 2027 niet uit op 97,2 miljard, maar 108 miljard euro. Hierdoor nemen de zorgpremies en de inkomensafhankelijke bijdragen die werknemers betalen sterk toe.

Veertien zorgpartijen

Op welke terreinen het kabinet 1,5 miljard euro wil bezuinigen, is onduidelijk. Dat is onderdeel van de gesprekken over het IZA die nu tussen veertien zorgpartijen lopen. De onderhandelingen werden onlangs tijdelijk vertraagd door het plotselinge opstappen van Ronnie van Diemen, directeur-generaal curatieve zorg bij VWS.

Om de bezuinigingen van 1,5 miljard mogelijk te maken “investeert” het kabinet 228 miljoen euro, aldus VWS. Dat geld is waarschijnlijk voor stimuleringsregelingen en subsidies, bijvoorbeeld om versnelling van de digitalisering in de sector te realiseren en de transformatie naar de Juiste Zorg op de Juiste Plek.

Definitief akkoord

De verwachting is dat de hoofdlijnen van het IZA begin juli zijn vastgesteld. Het definitieve akkoord moet eind augustus klaar zijn. Dat is net op tijd om de financiële gevolgen van de IZA-maatregelen te verwerken in de Miljoenennota 2023 en de VWS-begroting 2023, die op 20 september (Prinsjesdag) worden gepubliceerd. Het IZA is de opvolger van het Hoofdlijnenakkoord (HLA) en gaat in op 1 januari 2023. De afspraken hebben een looptijd van vier jaar.

Stijging zorgpremie

Minister Kuipers van VWS gaf antwoord op vragen van VVD-Kamerlid Tielen over de sterke kosten- en premiestijging, naar aanleiding van een bericht op Skipr. Zijn voorlopige inschatting is dat de premies de komende vijf jaar gemiddeld met 35 euro per maand stijgen. Hij presenteert op Prinsjesdag een definitief cijfer, omdat hij wacht op onder meer een nieuwe inflatieprognose van het Centraal Planbureau (CPB) en een actuele inschatting van de uitgaven door de zorgverzekeraars.

Bron: Skipr

Wij bellen u graag terug

Wij bellen u graag terug