Brancheverenigingen stomen zorgaanbieders effectief klaar voor Belastingdienst-controles op zzp’ers

door | 30-05-24 | P&O, Nieuws

De vereniging Brancheorganisaties Zorg (BoZ) met daarin ActiZ, de Nederlandse ggz, NFU, NVZ en VGN bereidt leden actief voor op de landelijke anti-zzp-wet VBAR (Verduidelijking Beoordeling Arbeidsrelaties en Rechtsvermoeden) en het officiële einde van het handhavingsmoratorium op de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet dba).

BoZ heeft de gesprekken met de ministeries over het speciaal voor de zorg gemaakte fiscaal kader opgeschort toen duidelijk werd dat de Belastingdienst en het ministerie van Financiën de richtlijn om het aantal zzp’ers in de zorg terug te dringen ‘onuitvoerbaar’ vinden.

Lees hier de reactie van BoZ

Bezoekjes

Een bijtijdse voorbereiding op de VBAR, die in 2026 ingaat, is zeker geen overbodige luxe aangezien BoZ nu al merkt dat het handhavingsmoratorium – officieel per januari 2025 – al in gang is gezet. VGN-directeur Theo van Uum hoort dat meer en meer zorgaanbieders bezoekjes krijgen van de Belastingdienst. Ze controleren dan of er sprake is van schijnzelfstandigheid onder personeel.

Hardere opstelling

Van Uum betreurt de gang van zaken. De brancheverenigingen waren groot voorstander van een speciaal kader voor de zorgsector omdat zij vinden dat zzp’ers hard nodig zijn in het geval van ‘ziek, piek en specifiek’ onder personeel in loondienst. De brancheverenigingen zagen voor intramurale partijen als de ggz, de ziekenhuizen en de gehandicaptenzorg mogelijkheden voor zzp’ers.

Van Uum: “We zijn een heel eind gekomen. In 2023 hebben we nog een intentieverklaring getekend over het fiscaal kader voor de zorg, maar geleidelijk aan is de Belastingdienst zich harder gaan opstellen.”

Controle inzet zzp

BoZ heeft een handreiking gemaakt voor zorgaanbieders die ze nu aan het verspreiden zijn onder leden. Met dit stappenplan krijgen zorgaanbieders meer grip en controle over personeel niet in loondienst. Dat bestaat uit vier stappen: inventariseer hoe je bent omgegaan met de inhuur van zzp’ers binnen de eigen organisatie, beoordeel de situatie in het kader van de loonheffing, pas de besluitvorming rondom de inhuur van zzp’ers aan en zorg ervoor dat het aangepaste beleid ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt.

Zorgaanbieders kunnen zo, volgens Van Uum, laten zien dat ze zorgvuldig omgaan met de inhuur van zzp’ers. Volgens Van Uum is er in de zorg zo goed als zeker sprake van schijnzelfstandigheid en moeten zorgaanbieders aan de slag om dat tegen te gaan.

zzp belastingcontroles

Eerlijk speelveld

Een andere reden om de inhuur van zzp’ers kritisch tegen het licht te houden, is volgens de brancheorganisatie dat er onderling een eerlijker speelveld moet komen, vanwege de krappe arbeidsmarkt en de beschikbare mensen. “We moeten eerlijk met elkaar omgaan.”

Aan de slag

Van Uum hoopt dat ze de gesprekken met het Rijk op den duur gaan hervatten, maar omdat het onzeker is hoe lang dat duurt, raden de brancheorganisaties leden aan vooral nu zelf aan de slag te gaan.

Schijnzelfstandigheid voorkomen

Eerder deze week werd bekend dat de invoering van de wet VBAR een vertraging oploopt van minimaal een jaar, en pas van kracht wordt op 1 januari 2026. De wet VBAR is bedoeld om schijnzelfstandigheid van zzp’ers te voorkomen. Als iemand ‘werkinhoudelijk’ wordt aangestuurd door een leidinggevende van een organisatie of werk doet dat is ‘ingebed’ in die organisatie, kan hij geen zzp’er meer zijn, luidde het aanvankelijke wetsvoorstel. Het ministerie van SZW verwacht dat het wetsvoorstel VBAR na aanpassingen deze zomer kan worden gestuurd naar de Raad van State. Die brengt juridisch advies uit over de uitvoerbaarheid. Na eventuele wijzigingen van de wet door een nieuwe minister van SZW, kan het plan naar de Tweede en Eerste Kamer.

In het Hoofdlijnenakkoord van de coalitie PVV, VVD, BBB en NSC staat dat het plan om de schijnzelfstandigheid te beperken met de wet VBAR zal worden doorgezet: “We streven naar meer vaste contracten voor werknemers. Daartoe wordt de wetsbehandeling van de Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden voortgezet.”

In de zorg werken naar schatting 200.000 zzp’ers.

Op de hoogte blijven van relevant zorgnieuws? Houd onze website en/of onze LinkedIn pagina in de gaten.

Bron: www.zorgvisie.nl

Wij zijn Zorg Assist Management en ondersteunen zorg- & welzijnsorganisaties bij: aanbesteden, kwaliteit, IGJ inspectierapporten, strategie & beleid, detacheren op management niveau en bij het vinden & aanvragen van subsidies. Nieuwsgierig naar ons, of hulp nodig? Bel of mail ons en wij maken graag een vrijblijvende afspraak, om wederzijds te bespreken wat wij voor elkaar kunnen betekenen. 0592 201268 / info@zam.nu

Wij bellen u graag terug

Wij bellen u graag terug