Met dit plan wil minister Helder personeel in de zorg behouden

door | 6-10-22 | Nieuws, P&O

Alternatieve vormen van loondienst, afspraken met zzp’ers, regionaal werknemerschap en het adagium ‘bekwaam is inzetbaar’. Het zijn enkele van de kernwoorden uit het plan voor de arbeidsmarkt van de zorg waarmee Conny Helder werknemers voor de sector wil behouden en het gebruik van technologie wil stimuleren. Maar liefst een half miljard euro wordt ervoor uitgetrokken.

Op dit moment werkt 1 op de 6 van de werknemers in Nederland binnen zorg en welzijn en die verhouding kan niet verder stijgen, roepen de nieuwe ministers al langer. Het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg (TAZ) moet er onder meer voor zorgen dat door technologie minder mensen nodig zijn en dat het huidige personeel wordt behouden voor de sector. Maar hoe gaat dat in de praktijk? In het programma zelf zijn veertien afspraken gemaakt.

Transitieplannen technologie

Helder benadrukte eerder al dat het gebruik van tijdbesparende technologie niet meer vrijblijvend gaat zijn. Er komt een einde aan ‘eindeloze pilots’ van technologie, die ergens anders al bewezen is. Zorgaanbieders gaan hiervoor zelf volgend jaar transitieplannen maken. Voor de Zvw is dit uitgewerkt in het IZA-akkoord en voor de Wlz worden de afspraken uitgewerkt in het tweede kwartaal van 2023. Voor de Wmo en de Jeugdwet wordt nog gekeken of tegen die tijd afspraken met gemeenten gemaakt kunnen worden.

Om ervoor te zorgen dat medewerkers met ‘innovatieve werkvormen’ om kunnen gaan moeten zorgorganisaties en beroepsorganisaties afspraken maken over opleidingen. Ook is straks het uitgangspunt ‘bekwaam is inzetbaar’. Iedereen die in de zorg wil en kan werken is welkom, valt in het programma te lezen. Dat betekent dat zorginkopers en zorgaanbieders uiterlijk tegen het laatste kwartaal van 2023 afspraken gaan maken over de inzet van helpenden en zorgondersteuners.

Zelfstandigheid

De uitstroom van werknemers naar zelfstandigheid moet verder worden beteugeld. Hiervoor dienen onder meer brancheorganisaties afspraken maken met zzp-koepels over bijvoorbeeld ANW-diensten en tarieven. Die moeten gekoppeld worden aan een vergelijkbaar cao-loon of een NZa-tarief. Ook moeten zorgorganisaties gaan kijken of ze geen ‘moderne invulling’ kunnen geven aan het arbeidscontract. Daarnaast kunnen brancheorganisaties mogelijk een rol krijgen in het handhaven van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA).

Zeggenschap en stages

Zeggenschap moet dan ook verder worden ingevuld. Het Landelijk Actieplan Zeggenschap en veerkracht is gericht op de korte termijn, en voor de langere termijn kijkt VWS naar beroepsverenigingen, brancheorganisaties, regionale werkgeversorganisaties en vakbonden. Om de flexibele schil vorm te geven wil VWS inzetten op gezamenlijk regionaal werkgeverschap. Regionale clubs van zorgorganisaties kunnen samen flexpools opzetten, gezamenlijk opleiden en de psychosociale belasting van het personeel aanpakken.

Om de uitstroom van nieuwe medewerkers te beperken, moet het mogelijk worden dat de begeleiding die studenten en leerlingen krijgen tijdens hun stageperiode, doorloopt tot maximaal een jaar na diplomering. VWS gaat dit samen met OCW in kaart brengen. Om de instroom te stimuleren moeten er meer mogelijkheden voor stages komen. Voor het Stagefonds Zorg is eenmalig 63,5 miljoen extra toegezegd en gekeken wordt of er een kostendekkende vergoeding kan komen voor stagebegeleiding via de beschikbaarheidsbijdrage. VWS wil hierbij verder inzetten op de verschuiving van intramurale zorg naar extramurale zorg, zoals Helder eerder presenteerde in het WOZO-programma.

Bron: Zorgvisie

Wij zijn Zorg Assist Management en ondersteunen zorg- & welzijnsorganisaties bij:
aanbesteden, kwaliteit, IGJ rapporten, strategie & beleid, detacheren management niveau en bij het vinden & aanvragen van subsidies.

Nieuwsgierig naar ons, of hulp nodig? bel of mail ons en wij maken graag een vrijblijvende afspraak, om wederzijds te bespreken wat wij voor elkaar kunnen betekenen.
0592 201268 / info@zorgassistmanagement.nl

Wij bellen u graag terug

Wij bellen u graag terug