Outsourcen van indirecte functies; juist in de zorg.

door | 22-11-22 | Aanbestedingen, Blog, Kwaliteit, P&O

Zorgorganisaties moeten in toenemende mate voldoen aan ingewikkelde wet- en regelgeving, inkoopvoorwaarden en kwaliteitsvereisten. Dat betekent dat elke zorgorganisatie de zorgmedewerkers goed moet ondersteunen en moet bijdragen aan de juiste voorwaarden om de zorg (de kernactiviteiten) te kunnen leveren. Dat is een zware last voor bestuur en/of directie en indirect personeel.

Zelf doen of outsourcen

Bij outsourcing worden administratieve processen die niet tot de kernactiviteiten van een organisatie behoren uitbesteed aan een externe partij.

Uw indirect personeel is aangetrokken, om te zorgen voor ondersteuning van uitvoerend personeel bij de juiste uitvoering van zorg, die al voldoende belast zijn met regels en eisen. Die inzet is meestal gericht op financiën, uitvoering van contracten, planning, P&O en managers voor het aansturen van uitvoerend personeel. Uiteraard is dat een juiste keuze; die functies doen er toe.

Helaas worden werkzaamheden m.b.t. aanbesteden, kwaliteit en beleid & strategie vaak als bijproducten door de boekhouder, P&O lid, of een manager uitgevoerd. Maar doet u daar wel verstandig aan? Het zijn serieuze werkzaamheden, die grote gevolgen kunnen hebben voor de bedrijfsvoering als het fout gaat.

Bestuurlijke verantwoordelijkheid

Met de zware druk van bestuurlijke aansprakelijkheid, de governance code en de financiële verantwoording doet u er wellicht verstandig aan, om u m.b.t. aanbesteden, kwaliteit en beleid & strategie te laten ondersteunen en adviseren door een externe gespecialiseerde partij. Met andere woorden; outsourcen. En waarom ook niet. Het kan juist erg waardevol zijn, om uw organisatie (deels) te laten bijstaan op indirecte functies. Hou zelf de focus op de kernactiviteiten en doe waar jullie goed in zijn en een naam mee hebben opgebouwd.

Voordelen outsourcen

  1. Kostenbesparing

De zorgsector heeft tegenwoordig een serieus probleem m.b.t. de krappe budgetten aan de ene kant en (te) hoge overheadkosten (vaste lasten) aan de andere kant. Zorg ervoor, dat de vaste lasten zo laag mogelijk zijn. O.a. door niet te zwaar in te zetten op indirecte functies. Door aanbesteden, kwaliteit en strategie & beleid (deels) uit te besteden en in te zetten op de juiste momenten, levert dat op jaarbasis een fikse bezuiniging op. Zelfs als de in te huren specialist tijdens zijn/haar inzet per uur meer kost. Hij/zij is uitsluitend aanwezig tijdens de momenten als het moet. Daarnaast zijn (aanvullende) arbeidsvoorwaarden, ziekteverzuim en verlof geen overheersend risico bij outsourcen.

  1. Focus op de kernactiviteiten

Door de energie en tijd zoveel mogelijk te besteden aan de kernactiviteiten, zal het resultaat daarvan beter zijn. Daardoor kan de marktpositie en het vertrouwen van opdrachtgevers (gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars) groeien. Verder blijft er tijd vrij voor relevante taken, die ook moeten worden uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan verbetering van het plannings- en CRM systeem, aandacht voor eigen personeel, het trainen van de zorgprofessionals enz. Een externe adviseur ontlast de organisatie, waardoor de focus op de kernactiviteiten toenemen kan.

  1. Drukke pieken opvangen met kennis en inzet

Met name aanbesteden, kwaliteit en strategie & beleid zijn specifieke momentopnames, die bovengemiddeld veel tijd vragen voor elke organisatie. Ook de gevraagde kennis van zaken, omtrent aanbesteden, kwaliteit en strategie & beleid zorgt voor meer tijdverlies dan gewenst. Dat heeft zijn weerslag op de inzet van indirect personeel. Er wordt vaak niet bij stilgestaan, dat die werkdruk op middellange termijn kan leiden tot ziekteverzuim, of sluimerende desinteresse. Door een professional in te huren beschikt de organisatie op het juiste moment over de juiste kennis.

  1. Beschikbaarheid van mensen met kennis

De afgelopen 10 jaren zijn er (extreem) veel concurrenten binnen de zorgsector bijgekomen. Iedereen vist in dezelfde vijver om ervaren krachten met de juiste vaardigheden te rekruteren, of bij andere collega’s weg te kapen. Door (deels) gebruik te maken van externe partners bespaart men op wervingskosten en wervingstijd. Daarnaast hoeft men intern niet volledig de focus te hebben op het verwerven en houden van kennis middels scholing, bijeenkomsten en eventuele aanvullende emolumenten.

Kortom: Outsourcen is het middel om uw bedrijf verantwoord aan te sturen

De belangrijkste conclusies hierbij zijn: kostenbesparing, tijdwinst, kennis vergaren en meer aandacht voor de kernactiviteiten. Met Zorg Assist Management heeft u een partner binnen handbereik, die u bij die conclusies kan en wil ondersteunen.

Tekst van Hans B. Ottens (Dga)
Hans is o.a. senior manager strategie & beleid bij klanten van Zorg Assist Management

Wij zijn Zorg Assist Management en ondersteunen zorg- & welzijnsorganisaties bij:
aanbesteden, kwaliteit, IGJ rapporten, strategie & beleid, detacheren op management niveau en bij het vinden & aanvragen van subsidies.

Nieuwsgierig naar ons, of hulp nodig? Bel of mail ons en wij maken graag een vrijblijvende afspraak, om wederzijds te bespreken wat wij voor elkaar kunnen betekenen.
0592 201268 / info@zorgassistmanagement.nl


 

 

 

Wij bellen u graag terug

Wij bellen u graag terug