Zorgnieuws

Vacature adviseur aanbestedingen (parttime)

Vacature adviseur aanbestedingen (parttime)

Zorg Assist Management (ZAM) ‘ontzorgt’ de zorg en welzijnssector op het gebied van kwaliteitszorg, aanbestedingen, bedrijfsvoering en interim-management. Daarnaast is ZAM de sparringpartner bij vraagstukken over toekomstgerichte strategie, HR, besturing en...

Zorgbranche stelt maatregel om zzp’ers te beperken uit

Zorgbranche stelt maatregel om zzp’ers te beperken uit

De invoering van strengere eisen om schijnzelfstandigheid van zzp’ers in de zorg tegen te gaan, is een half jaar uitgesteld. Dit Fiscaal Kader in de zorg waarover de zorgbranche met de ministeries van VWS, Financiën en Sociale Zaken al maanden onderhandelt, zou 1 januari...

ZAM stopt met haar Facebookpagina

ZAM stopt met haar Facebookpagina

Sinds de aanvang van Zorg Assist Management werken wij aan onze profilering met onze website, LinkedIn en Facebook. Onlangs hebben wij onze website laten vernieuwen door 050 Marketing en hebben wij de koppelingen met LinkedIn en Facebook aangepast. Gedurende deze transitie...

Publiekscampagne over toestemming voor delen medische gegevens

Publiekscampagne over toestemming voor delen medische gegevens

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) start een publiekscampagne over het belang van het geven van toestemming voor het delen van medische gegevens. Zorgverleners mogen medische gegevens niet zonder toestemming van de patiënt met andere zorgverleners...

De rol van een vertrouwenspersoon bij ongewenst gedrag

De rol van een vertrouwenspersoon bij ongewenst gedrag

Na een werkdag ga jij om 16:30 uur naar huis. Een grappende collega roept: “Zo lekker een vrije middag genomen?” Je wordt door twee medewerkers regelmatig in de maling genomen omdat je minder assertief bent. Je lacht ongemakkelijk met ze mee en je voelt je niet veilig...

Vakbonden slaan eindbod CAO jeugdzorg af

Vakbonden slaan eindbod CAO jeugdzorg af

De vakbonden hebben het eindbod voor een nieuwe Jeugdzorg CAO helaas naast zich neergelegd. Zij stellen de werkgevers een ultimatum om voor 1 november te reageren. Zij deden dit na consultatie met hun leden. De werkgevers zijn erg teleurgesteld over de uitkomst en geloven...

Akkoord VWS en zorgsector: ‘zzp’ers al in januari ingeperkt’

Akkoord VWS en zorgsector: ‘zzp’ers al in januari ingeperkt’

De zorgbranche staat op het punt een akkoord te sluiten met drie ministeries om het aantal zzp’ers in de zorg sterk te verminderen. Dit ‘Fiscaal kader zzp zorg’ moet aanstaande januari ingaan. “Hierdoor wordt de inzet van zzp’ers in de zorg zeer beperkt”, aldus een van de...

Een verhuizing is aanstaande!

Een verhuizing is aanstaande!

Sinds eind 2016 is Zorg Assist Management werkzaam als sparringpartner en ondersteuner voor bestuur, directie en management van zorg- en welzijnsinstellingen. Ooit begonnen in het pittoreske Zeegse: bekend van wandelen, fietsen en diverse horecagelegenheden in Drenthe. In...

812 miljoen euro voor wijkverpleging blijft op de plank liggen

812 miljoen euro voor wijkverpleging blijft op de plank liggen

Tot nu toe is 812 miljoen euro van de 4 miljard euro die dit jaar is begroot voor de wijkverpleging niet opgemaakt. ActiZ is bang dat het bedrag nog oploopt naar 1 miljard euro. ActiZ-bestuurder Jeroen van den Oever: “Dit was niet de afspraak in het IZA. Wij gingen...

Kabinet zet in op toegankelijkheid en betaalbaarheid zorg in 2024

Kabinet zet in op toegankelijkheid en betaalbaarheid zorg in 2024

Gezondheid is belangrijk voor de kwaliteit van leven van individuele Nederlanders en voor het functioneren van onze maatschappij als geheel. Wanneer dat nodig is, moet iedereen kunnen rekenen op toegankelijke en betaalbare zorg en ondersteuning. Niet alleen nu, maar ook in...

Indexering kosten Jeugdwet en Wmo 2024

Indexering kosten Jeugdwet en Wmo 2024

vrijdag 8 september 2023 (Update 14 september 2023 met nieuwe berekening) De VNG adviseert gemeenten ook in de periode 2023-2024 voor de indexering van Wmo- en Jeugdwettarieven het OVA-percentage toe te passen. Prijsindexcijfers materiële kosten 2024 (voorlopig) Jaar:...

Financiële situatie ouderenzorg onhoudbaar

Financiële situatie ouderenzorg onhoudbaar

Instellingen in de ouderenzorg staan onder zware financiële druk. Na analyse van jaarverslagen van bijna 800 zorgorganisaties door accountantskantoor BDO blijkt dat hun financiële situatie onhoudbaar wordt. Als de huidige trend zich voortzet, zijn faillissementen niet uit...

Zilveren Kruis: over hun nieuwe meerjarige inkoopbeleid 2024 ->

Zilveren Kruis: over hun nieuwe meerjarige inkoopbeleid 2024 ->

Het moet anders: tijd voor echte keuzes In 2023 eindigt ons huidige inkoopbeleid Wlz. We werken daarom hard aan ons nieuwe meerjarige inkoopbeleid voor 2024 en verder. Dat doen we niet alleen, maar samen met u als (vertegenwoordiger van onze) klant, branche, ketenpartij en...

Wij bellen u graag terug

Wij bellen u graag terug